Systemy przeładunkowe są elementami konstrukcji budynku. Mają na celu usprawnienie przeładunku towarów pomiędzy magazynem, a pojazdem dostawczym. Wyróżniamy doki zewnętrzne lub wewnętrzne. W przeciwieństwie do standardowych doków przeładunkowych będących integralną częścią konstrukcji pomieszczenia składowania, zewnętrzny ...

Data dodania: 2009-08-03

Wyświetleń: 2555

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Systemy przeładunkowe są elementami konstrukcji budynku. Mają na celu usprawnienie przeładunku towarów pomiędzy magazynem, a pojazdem dostawczym. Wyróżniamy doki zewnętrzne lub wewnętrzne. W przeciwieństwie do standardowych doków przeładunkowych będących integralną częścią konstrukcji pomieszczenia składowania, zewnętrzny dok stanowi element konstrukcji wyprowadzony poza obręb powierzchni użytkowej hali lub magazynu.
Doki przeładunkowe zapewniają izolację od zewnętrznych warunków temperaturowych oraz negatywnego wpływu wiatru, deszczu czy kurzu na przeładowywane towary. Pozwala to na prowadzenie wydajnej i bezpiecznej pracy podczas załadunku i rozładunku materiałów z pojazdu.
Bramy przemysłowe systemów przeładunkowych zewnętrznych jak i wewnętrznych umieszczone zostają w tym samym miejscu, jednak w przypadku zewnętrznego cały proces przeładunku zostaje przeniesiony na zewnątrz obiektu.
Dodatkową zaletą systemu zewnętrznego jest oszczędność miejsca użytkowego. Wyprowadzenie całego systemu poza obręb rzeczywistego pomieszczenia składowania sprawia, że użytkownik hali lub magazynu ma pozostawioną większą powierzchnię do dyspozycji. Pozwala to na składowanie w takiej samej hali większej ilości towarów a co za tym idzie wymierne korzyści finansowe.
Ze względu na indywidualne potrzeby użytkowników systemów logistycznych istnieje możliwość ustawienia doku pod różnym kątem względem ściany pomieszczenia składowania.
Zastosowanie innego ustawienia doków przeładunkowych związane jest m.in. z możliwościami dojazdu i zaparkowania wielkogabarytowych samochodów transportowych.
Konstrukcja doku przeładunkowego stanowi połączenie konstrukcji rampy, uszczelnienia oraz w przypadku doku zewnętrznego właściwej konstrukcji tzw. Domku przeładunkowego. Rampa zastosowana w doku zewnętrznym ustawiona jest na betonowych podporach.
By bardziej usprawnić proces przeładunku i zapewnić wygodę jak i bezpieczeństwo użytkownikom dostępne systemy przeładunkowe można dodatkowo wyposażyć w , m.in.:
oświetlenie wewnątrz doku,
zabezpieczenia przeciwuderzeniowe wewnątrz doku,
dodatkowe zabezpieczenie przed spływaniem wody z dachu doku,
uszczelnienia,
naprowadzacie,
klapy przeładunkowe bądź rampy.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena