Realizacji celów firmy

Zarządzanie przez cele, czyli ewolucja systemu motywacyjnego

Zarządzanie przez cele, czyli ewolucja systemu motywacyjnego

Zarządzenia firmą zdecydowanie nie jest czymś co należy do najłatwiejszych czynności. Praktyka zarządzania i prowadzenie całej organizacji firmy na przestrzeni lat uległa bardzo dużej zmianie. Do niedawna idea zarządzania była znacznie bardziej uproszczona. Pracownik przychodził na określoną ilość godzin do pracy, wykonywał powierzone mu obowiązki, a po zakończeniu ich opuszczał firmę zazwyczaj zapominając o tym jakie są uzgodnione cele przedsiębiorstwa.