profil

Przesłanki określania profilu klienta hotelu.

Przesłanki określania profilu klienta hotelu.

Wiedza o rynku na którym się działa, w połączeniu z doświadczeniem i intuicją, stanowi podstawę osiągnięcia sukcesu w dzisiejszym świecie. Szczególnie cenne są informacje dotyczące klientów. To oni decydują o dalszej egzystencji, powodzeniu i rozwoju firmy.