prawo nieruchomości Poznań

Samowola budowlana a prawo budowlanym: legalizacja albo rozbiórka budynku, domu czy nieruchomości

Samowola budowlana a prawo budowlanym: legalizacja albo rozbiórka budynku, domu czy nieruchomości

Samowola budowlana odnosi się do obiektu budowlanego, lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę, a także do obiektu budowlanego, lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego zgłoszenia dotyczącego budowy albo pomimo wniesienia sprzeciwu do tego zgłoszenia.