Artykuły

post

Dane osobowe w chmurze

Każda czynność związana z przetwarzaniem danych osobowych powinna odbywać się z poszanowaniem zasad wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa tj. Ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.