Profil Użytkownika

Czy możliwe jest leczenie jedzeniem?

Czy możliwe jest leczenie jedzeniem?

Współczesna medycyna zaprzecza konsekwentnie tezie, że użycie roślin, czy innych produktów żywnościowych w terapii chorób ma swoje uzasadnienie.
Praktycznie żadna terapia medycyny klasycznej nie uwzględnia składu diety , ani użycia składników odżywczych pochodzenia naturalnego .