Profil Użytkownika

Wskaźniki giełdowe

Wskaźniki giełdowe

Aby każdy inwestor mógł dostać szybką i krótką informację na temat sytuacji na rynku, stworzono indeksy giełdowe. Wskaźniki giełdowe pokazują łączną zmianę cen akcji w danym dniu. Wskaźniki codziennie są podawane w telewizji, prasie czy internecie. Stanowią również instrument bazowy na jaki zawierane są kontrakty terminowe czy opcje.