Każda osoba, która planuje założyć jednoosobową działalność gospodarczą (Gewerbe) w Niemczech, musi zadbać o dwa podstawowe świadczenia: ubezpieczenie zdrowotne, a także ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC). W poniższym artykule znajdziesz najważniejsze informacje na ten temat.

Data dodania: 2022-06-26

Wyświetleń: 422

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Jak wygląda model opieki na Gewerbe?

Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech jest obowiązkowe dla każdej osoby, która mieszka i osiąga dochody na terenie tego kraju. Konieczność ta dotyczy zarówno pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, jak i również osób prowadzących za zachodnią granicą własną jednoosobową działalność gospodarczą. Szczególną ostrożność w tej kwestii powinni zachować polscy przedsiębiorcy, pamiętając, że ubezpieczenie z Polski, jak i europejska karta EKUZ, okazują się w takich sytuacjach niewystarczające – nawet w przypadku, gdy zawierają specjalną klauzulę podjęcia pracy poza granicami kraju.

Wobec powyższego każda osoba, która prowadzi Gewerbe na terenie Niemiec, zobowiązana jest do wykupienia niemieckiego ubezpieczenia zdrowotnego (niem. Krankenversicherung). Tamtejszy system ubezpieczeń zdrowotnych oferuje, podobnie jak w Polsce, dwa rodzaje świadczeń:

  • ubezpieczenie państwowe (niem. Gesetzliche Krankenkasse);

  • ubezpieczenie prywatne (niem. Private Krankenversicherung).

Co istotne i warte podkreślenia, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą w Niemczech mają możliwość korzystania z prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego bez względu na wysokość uzyskiwanych dochodów. W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę istnieją w tym zakresie pewne ograniczenia – aby móc wykupić prywatne świadczenie, muszą one bowiem wykazać minimalny dochód roczny w kwocie 64 350 euro brutto. Korzystanie z prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego okazuje się często bardziej opłacalnym rozwiązaniem przede wszystkim z uwagi na fakt, że czas oczekiwania na wizytę lekarską jest wówczas zdecydowanie krótszy. U naszych zachodnich sąsiadów można ponadto wykupić dodatkowe ubezpieczenie prywatne, które obejmuje więcej potencjalnych sytuacji chorobowych (np. wymianę zębów, która w standardowej wersji świadczenia jest refundowana tylko w ograniczonym zakresie).

Ubezpieczenie OC na Gewerbe

Jeśli prowadzisz własną działalność gospodarczą, powinieneś szczególnie pamiętać o przepisach dotyczących ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie szkody – umyślne lub nie – wyrządzone osobom trzecim. Zarządzanie firmą jest bowiem wysoce odpowiedzialnym zadaniem wiążącym się również z pewnym ryzykiem, które – w zależności od branży – może być naprawdę spore (np. branża budowlana, gdzie często używa się ciężkich narzędzi). Dlatego warto zadbać o ubezpieczenie OC, które skutecznie chroni przedsiębiorców prowadzących Gewerbe przed dotkliwymi konsekwencjami ekonomicznymi nieumyślnego spowodowania szkód. Bez ważnego świadczenia OC istnieje bowiem ryzyko, że roszczenia osób trzecich będą egzekwowane z majątku przedsiębiorcy – wówczas wartość należnego odszkodowania może opiewać na bardzo duże kwoty, co może negatywnie wpłynąć na sytuację finansową firmę lub nawet spowodować jej upadek.

Koszt ubezpieczenia OC w Niemczech uzależniona jest od wielu czynników takich jak m.in. rodzaj wykonywanej działalności czy liczba zatrudnianych pracowników. To, co może jednak zainteresować poszczególnych przedsiębiorców, to fakt, że za zachodnią granicą istnieje możliwość odpisania OC od podatku jako wydatek specjalny – to może skutecznie obniżyć ostateczny koszt ubezpieczenia.

Licencja: Copyright - zastrzeżona
0 Ocena