Chlorek cynku jest nieorganicznym związkiem chemicznym, który wykorzystywany jest w wielu różnych sektorach i branżach. Jego właściwości i skład sprawiają jednak, że w przypadku niewłaściwego zastosowania może on być niebezpieczny dla zdrowia, a czasem nawet życia. Dlatego też zapoznanie się z wiarygodnymi informacjami na temat sposobu wykorzystywania tej substancji jest niezwykle ważne. 

Data dodania: 2021-12-21

Wyświetleń: 624

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Karta charakterystyki chlorku cynku – dlaczego jest tak ważna i co powinna zawierać?

Najlepszym źródłem wiedzy zawsze będzie w tym przypadku karta charakterystyki chlorku cynku. Co można w niej znaleźć?

Artykuł porusza następujące zagadnienia:

 1. Chlorek cynku – karta charakterystyki
 2. Jakie informacje musi posiadać karta charakterystyki chlorku cynku?
 3. Informacje o chlorku cynku i jego producencie
 4. Chlorek cynku – zagrożenia i środki ostrożności
 5. Zasady przechowywania i stosowania chlorku cynku

Chlorek cynku – karta charakterystyki

Chlorek cynku jest ciałem stałym, które nie posiada zapachu. Otrzymywany jest w wyniku reakcji kwasu solnego i cynku. Ma silne właściwości higroskopijne i rozpuszcza się w wodzie (często można go kupić właśnie w takiej postaci), alkoholu etylowym, eterze i glicerynie. Wykorzystuje się go m.in. jako:

 • uzupełnienie kąpieli topnika w ocynkowniach ogniowych,
 • element składowy nowej wanny topnika w ocynkowniach ogniowych,
 • środek ochrony roślin,
 • elektrolit do baterii cynkowo-węglowych,
 • elektrolit do baterii cynkowo-powietrznych,
 • składnik pomocniczy przy drukowaniu tkanin.

Wszystkie te informacje można znaleźć właśnie w karcie charakterystyki chlorku cynku. Jest to bowiem substancja niebezpieczna, dlatego jej posiadanie jest obowiązkowe ze względów prawnych. Producencie powinni więc zamieszczać ją w formie elektronicznej na swojej stronie internetowej, a najlepiej obok informacji o produkcie, czyli tak ja zostało to zrobione przez firmę Recynk.

Jakie informacje musi posiadać karta charakterystyki chlorku cynku?

Dobra karta charakterystyki chlorku cynku powinna poruszać wiele kwestii i odpowiadać na wszystkie  wątpliwości, ponieważ wszelkie niejasności lub błędy mogą doprowadzić do tragedii. Dlatego też powinny znaleźć się w niej informacje dotyczące:

 • samego chlorku cynku, jego składu i producenta,
 • właściwości,
 • zagrożeń związanych z użytkowaniem chlorku cynku,
 • środków bezpieczeństwa,
 • postępowania w niebezpiecznych sytuacjach,
 • prawidłowego zastosowania,
 • zasad transportu i innych przepisów prawnych,
 • zasad utylizacji.

Informacje o chlorku cynku i jego producencie

Są to najbardziej podstawowe informacje, które możemy znaleźć w karcie charakterystyki chlorku cynku, ale w pewnym sensie są one bardzo cenne. Dane producenta pokazują nam bowiem, że kupujemy towar od sprawdzonego dostawcy, którego dodatkowo możemy sami zweryfikować. Firma odpowiada za swój produkt, więc jeśli nie ukrywa informacji na swój temat, to możemy być pewni, co do jakości chlorku cynku.

Chlorek cynku – zagrożenia i środki ostrożności

Bardzo ważnym elementem karty charakterystyki chlorku cynku jest sekcja informująca o zagrożeniach, środkach ostrożności i ewentualnym postępowaniu w przypadku niezastosowania się do nich. Wodny roztwór chlorku cynku jest niebezpieczny dla skóry, ponieważ wywołuje jej oparzenia. Może też podrażniać drogi oddechowe, a na dodatek działa toksycznie na organizmy wodne. Dlatego też przy jego wykorzystywaniu należy się zabezpieczać, stosując rękawice ochronne i specjalną odzież. Karta charakterystyki chlorku cynku musi bezwzględnie zawierać takie informacje, dlatego należy ją dokładnie przeczytać. Czasem może ona uratować komuś życie, zwłaszcza, że znajdują się tam też środki pierwszej pomocy. 

Zasady przechowywania i stosowania chlorku cynku

Niebezpieczeństwo może wynikać jednak nie tylko z powodu nieprawidłowego stosowania produktu czy niezachowania środków ostrożności. Chlorek cynku należy także odpowiednio magazynować i przewozić. Miejsce przeznaczone do tych celów powinno być przede wszystkim suche. Jednak zasad do spełnienia jest więcej. Niektóre z nich są zależne od danego producenta. Karta charakterystyki chlorku cynku jest więc bardzo przydatnym i wiarygodnym źródłem wiedzy i pewnego rodzaju instrukcją postępowania.

Licencja: Copyright - zastrzeżona
0 Ocena