Cięcie plazmowe stali to rozwiązanie, które w wielu przypadkach stanowi korzystną alternatywę dla klasycznej obróbki mechanicznej. Faktycznie ma wiele zalet, ale oczywiście ma też pewne wady: w jaki sposób można zmniejszyć ich dokuczliwość?

Data dodania: 2021-12-01

Wyświetleń: 381

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Cięcie stali plazmą: jakie ma zalety i jak zmniejszyć wady?

Zalety cięcia stali plazmą

W związku z tym, że zakup i utrzymanie maszyn do cięcia plazmowego są relatywnie tanie, a koszty obniżają się wraz z dalszym udoskonalaniem tej technologii, nawet w okolicy samej Warszawy działa kilka firm, które realizują takie zamówienia. Cięcie plazmą polega na roztopieniu materiału i jego błyskawicznym usunięciu ze szczeliny. Zamiast elementów mechanicznych wykorzystuje się tu łuk plazmowy o bardzo wysokiej temperaturze. Jakie korzyści przynosi to w stosunku do konwencjonalnych metod obróbki?

  • Przede wszystkim mniejsze są straty materiału. Łuk plazmowy oddziałuje wprawdzie silnie ze względu na temperaturę, ale tylko w określonym zakresie.
  • Stal cięta plazmą jest poddawana znacznie mniejszym obciążeniom niż przy obróbce mechanicznej, a to pozwala zmniejszyć ryzyko odkształceń gotowego elementu.
  • Strumień plazmy można kształtować niemal dowolnie, a to pozwala na obróbkę pod różnymi kątami, co w klasycznej obrabiarce wymagałoby bardzo długiego czasu, o ile w ogóle byłoby wykonalne przy zachowaniu określonego poziomu dokładności.
  • Krawędzie po cięciu plazmowym są wyrównane i często nie wymagają nawet dalszej obróbki, a jeśli, to raczej w zakresie ich zabezpieczenia, a niekoniecznie wyrównania.
  • Sam proces cięcia jest nawet kilkukrotnie szybszy od klasycznych metod obróbki, a jeśli dodać do tego większą precyzję i elastyczność linii cięcia oraz gładsze krawędzie, co przekłada się na skrócenie procedury wykończeniowej, gotowe elementy mogą być odbierane zdecydowanie szybciej.

Co zrobić z wadami cięcia plazmą?

Większość wad związanych z cięciem plazmowym ma charakter czysto techniczny. Do tej grupy należy choćby wysokie natężenie hałasu, spore zadymienie czy poziom promieniowania UV w trakcie pracy maszyny. Te wady są eliminowane poprzez odpowiednie zabezpieczenie miejsca pracy i nie wpływają na ocenę technologii z punktu widzenia zamawiających wykonanie elementów.

Dwa najistotniejsze ograniczenia to:

  • trudność w utrzymaniu prostopadłych krawędzi oraz
  • zmiany strukturalne w sąsiedztwie strefy cięcia.

Pierwszy z problemów eliminuje się poprzez zastosowanie przecinarek plazmowych nowej generacji oraz odpowiednie ich programowanie. Dzięki coraz bardziej precyzyjnej kontroli strumienia plazmy większość elementów stalowych może być wykonana z wystarczającą dokładnością. Jeśli nie jest to możliwe, nadal pozostaje możliwość wykonania danego elementu w większym rozmiarze, aby po poddaniu go obróbce wykończeniowej uzyskać odpowiednich wymiarów część.

Co zaś tyczy się zmian strukturalnych wywołanych wysoką temperaturą, nie jest to wada jedynie cięcia plazmą, ale prawie każdej techniki obróbki. Różnica dotyczy jedynie rozległości zmian. Problem ten ograniczyć można w pewnych granicach poprzez zmianę parametrów łuku plazmowego oraz zastosowanie odmiennego stopu, jeśli projekt dopuszcza taką możliwość. Wada ta nie może zostać wyeliminowana całkowicie, jednak już przy dzisiejszej technologii negatywne efekty są zwykle na tyle niewielkie, że mogą zostać pominięte.

Zapomniana zaleta cięcia plazmą

Jedną z rzeczy, którą warto przypomnieć, a która dotyczy cięcia stali plazmą i stanowi jednocześnie bardzo istotną zaletę tej technologii, jest fakt, że obrabiany element nie wymaga wcześniejszej obróbki. Stara warstwa lakiernicza, ogniska rdzy lub zabrudzenia nie stanowią w tym przypadku żadnej przeszkody, co może obniżyć koszty obróbki i jeszcze bardziej ją usprawnić w stosunku do obróbki skrawaniem. Wystarczy tylko, aby przewód masowy dało się połączyć odpowiednio z ciętym przedmiotem – to wymaga najwyżej oczyszczenia powierzchni stali tylko na niewielkim fragmencie elementu.

Czy jest realna alternatywa dla cięcia plazmą?

Zawsze można wskazać rozwiązania alternatywne: czy to cięcie wodą, czy technikami tradycyjnymi, natomiast i w ich przypadku pojawiają się konkretne ograniczenia. Bardzo często dziś cięcie stali plazmą jest po prostu najtańszą i najszybszą metodą zapewniającą doskonały efekt.

Licencja: Copyright - zastrzeżona
0 Ocena