Polisa zapewniająca finansowe zabezpieczenie na wypadek zdarzeń losowych mogących wydarzyć się poza granicami RP stanowi świetne rozwiązanie dla osób planujących egzotyczne wakacje lub delegację służbową. Warto wiedzieć, jakie kryteria należy uwzględnić przy wyborze najlepszego świadczenia.

Data dodania: 2020-12-04

Wyświetleń: 462

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

5 rzeczy, na które musisz zwrócić uwagę, kupując ubezpieczenie turystyczne

Zakres ochrony

Polisa turystyczna obejmuje NNW, medyczny assistance, ubezpieczenie mienia oraz zwrot kosztów leczenia. Należne odszkodowania przysługuje klientowi, które w trakcie pobytu za granicą doznał poważnego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego działaniami osób trzecich lub zdarzeń losowych. Środki finansowe można przeznaczyć na opłacenie transportu pomiędzy placówkami medycznymi, rehabilitację, zakup leków oraz pokrycie kosztów pobytu w szpitalu.  Polisa turystyczna gwarantuje również dostęp do Centrum Alarmowego towarzystwa ubezpieczeniowego. W przypadku komplikacji firma odpowiada za organizację pomocy medycznej oraz pokrycie kosztów usług ratowniczych. Polisa turystyczna zapewnia również ochronę mienia. W przypadku kradzieży lub uszkodzenia bagażu właściciel świadczenia może liczyć na wypłatę odszkodowania, którego wysokość jest równa wartości doznanych strat. Pakiet NNW stanowi idealne rozwiązanie dla osób planujących aktywny wypoczynek. W przypadku doznania trwałego uszczerbku na zdrowiu klient może bowiem liczyć na wsparcie ubezpieczyciela.

Zakres terytorialny

Świadczenia turystyczne uznawane są zazwyczaj przez wszystkie jednostki turystyczne oraz placówki medyczne. Ochrona może być jednak ograniczona na terenie państw prowadzących działania wojenne. Przed zakupem świadczenia warto więc zapoznać się OWU.

Ograniczenia

Towarzystwa ubezpieczeniowe mają swoje ustalenia obejmujące sytuacje, w których firma może odmówić wypłaty odszkodowania. Środki finansowe nie przysługują osobie działającej wbrew ustaleniom prawnym obowiązującym w danym kraju. W przypadku uszczerbków na zdrowiu oraz uszkodzeń mienia spowodowanych świadomymi poczynaniami klienta, towarzystwo ubezpieczeniowe nie jest zobowiązane do pokrycia kosztów rehabilitacji. Na odszkodowanie nie mogą liczyć właściciele świadczenia, którzy zakupiły polisę przed wyjazdem organizowanym w celach leczniczych.

Ubezpieczenie dostosowane do formy wypoczynku

Polisa turystyczna stanowi świetne rozwiązanie dla osób planujących pobyt w zagranicznym kurorcie. NNW zapewnia również ochronę w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu. Osoby planujące aktywny wypoczynek za granicą powinny jednak zdecydować się na rozszerzeniu swojej polisy o wariant dedykowany klientom uprawiającym sporty zimowe. Wartość wypłacanego odszkodowania obejmuje bowiem koszt interwencji służb ratowniczych oraz szkód wyrządzonych osobom trzecim. Polisa gwarantuje ponadto zabezpieczenie sprzętu sportowego.

Osoby objęte ochroną

Świadczenia turystyczne tworzone są z myślą o klientach indywidualnych i rodzinach, planujących zagraniczne wakacje. Przed zakupem świadczenia warto więc wybrać odpowiednie rozwiązanie. Osobom, które nie przekroczyły dwudziestego piątego roku życia, przyznawane są specjalne ulgi. Firmy ubezpieczeniowe wymagają jednak dokumentów, na podstawie których weryfikowany jest wiek danej osoby.

Świadczenia turystyczne stanowią świetne rozwiązania dla klientów planujących wakacje poza granicami RP. Polisy są również uzupełnieniem ochrony przysługującej osobom posiadającym dokument EKUZ. Warto więc zakupić odpowiednie świadczenia, korzystając z oferty dostępnej na stronie internetowej  ubezpieczenieturysty.pl.

Licencja: Copyright - zastrzeżona
0 Ocena