Magazyn czasowego składowania to idealne rozwiązanie dla przedsiębiorców, bez względu na to, w jakiej branży działają oraz jakie towary składują i importują. Warto dowiedzieć się więcej na temat tego rozwiązania oraz możliwości, jakie idą z nim w parze. Przyjrzyjmy się, w jakich sytuacjach możnaz niego skorzystać. 

Data dodania: 2020-09-14

Wyświetleń: 497

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Jakie możliwości daje przedsiębiorcom magazyn czasowego składowania?

Jak działa magazyn czasowego składowania?

Magazyn czasowego składowania daje możliwość zrealizowania odprawy celnej w innym, odleglejszym terminie. Zazwyczaj jest on stosowany, w sytuacji, gdy odprawa nie może się odbyć, np. ze względna na braki w dokumentach. Pozwala to zoptymalizować wiele kosztów np. w przypadku spedycji lotniczej - kosztów przestoju lotniskowego. Takie zdarzenie można rozwiązać dzięki instytucji magazynu czasowego składowania. Zgodnie z prawem towary podlegające odprawie celnej mogą w nim przebywać maksymalnie do 90 dni. Wszystkie założenia dotyczące działania takich magazynów oraz możliwości skorzystania z nich są regulowane przez Unijny Kodeks Celny. W jakich sytuacjach może pomóc magazyn czasowego składowania? Wiele zależy od sytuacji.

Możliwości związane z magazynem czasowego składowania

Odprawa celna jest przedsięwzięciem, który nakłada na importera liczne obowiązki formalne. Niestety często strona importująca lub eksportująca nie jest w stanie szybko pozyskać odpowiednich informacji, dokumentów, czy poświadczeń. Jest to bardzo kłopotliwe, zwłaszcza w sytuacji, kiedy towar znajduje się w kraju przeznaczenia. Wyobraźmy sobie sytuację, że polski przedsiębiorca importuje towar z drugiego końca świata, powiedzmy z Indii. Okazuje się, że brakuje mu jednego dokumentu do dokonania odprawy. Właśnie w takiej sytuacji magazyn czasowego składowania przychodzi z pomocą. Pozwala na przechowanie towaru do czasu, aż wszystkie formalności zostaną załatwione. Kolejnym plusem tego rozwiązania jest komfort. Przedsiębiorca ma czas na pozyskanie dokumentów z kraju, który jest krajem pochodzenia danego towaru.

Jak umieścić towar w magazynie czasowego składowania?

Umieszczenie towaru w magazynie czasowego składowania, by agencja celna mogła poczekać na odprawę to nie tylko korzyści, ale także obowiązki. Zgodnie z nimi przedsiębiorca powinien:

  • wykupić miejsce u podmiotu, który prowadzi magazyn czasowego składowania,
  • przedłożyć urzędowi celno-skarbowemu deklarację czasowego składowania, która w szczególnych sytuacjach może być zastąpiona manifestem ładunkowym oraz skróconą deklaracją przywozową, a także innymi dokumentami transportowymi, handlowymi lub portowymi.
  • pozyskać wszelkie niezbędne dokumenty do wykonania odprawy celnej terminie nie dłuższym niż określone przez prawo UE 90 dni,
  • złożyć zabezpieczenie celne w wysokości potencjalnych należności celnych związanych z danym towarem przechowywanym w magazynie czasowego składowania.

Licencja: Copyright - zastrzeżona
0 Ocena