W większości przypadków rekrutacja do pracy w Holandii przebiega według jednego schematu. Przed jej przeprowadzeniem kandydat powinien złożyć swój akces do chęci podjęcia zatrudnienia w postaci CV. Bez względu, czy jest to praca w Holandii od zaraz czy zatrudnienie poprzedzane kilkoma etapami rekrutacyjnymi - sama rekrutacja podlega jednemu schematowi.

Data dodania: 2017-07-26

Wyświetleń: 718

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Jak wygląda rekrutacja do pracy w Holandii?

Rozmowa kwalifikacyjna

Nawet jeśli jest to praca w Holandii bez języka trzeba mieć świadomość, że przyszły pracodawca będzie przed zatrudnieniem chciał przeprowadzić z przyszłym kandydatem rozmowę kwalifikacyjną. Zdecydowanie w lepszej sytuacji są osoby, które nawet bez znajomości języka interesuje praca w Holandii oferowana przez profesjonalnąe agencje pośrednictwa pracy. Mogą oni liczyć na fachową pomoc przedstawiciela firmy podczas przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej.

Podczas pierwszego spotkania rekrutacyjnego z przyszłym pracodawcą kandydatowi zostają przedstawione najważniejsze informacje dotyczące przedsiębiorstwa poszukującego pracowników na wolne wakaty. W kolejnym etapie do kandydata mogą być kierowane indywidualne pytania, których zakres w większości przypadków dotyczy informacji zawartych w CV.  Najczęściej dotyczą one kompetencji, wykształcenia oraz posiadanych umiejętności, mogą również pojawiać się pytania dotyczące natury prywatnej.

Równe traktowanie

Trzeba mieć świadomość, że w kulturze holenderskiej jest zdecydowanie większy w porównaniu do polskich warunków zakres pytań niestosowanych. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej absolutnie nie powinny pojawić się kwestie z zakresu dyskryminacji rasowej bądź religijnej. Jedynym dopuszczalnym pytaniem jakie może zostać postawione podczas procesu rekrutacji jest pytanie czy religia kandydata nie koliduje z zakresem przyszłych obowiązków związanych z zatrudnieniem oraz czasem ich wykonania. Ponieważ holenderskie prawo ściśle określa przepisy, które są zabezpieczone poważnymi restrykcjami, każda osoba nie tylko pochodząca z Holandii, ale również z zagranicy w razie ich naruszenia podczas rekrutacji może powyższy fakt zgłosić komisji do spraw równego traktowania.

 
Licencja: Copyright - zastrzeżona
0 Ocena