Dziennikarstwo obywatelskie to obecnie jeden z najczęściej wykorzystywanych elementów do promocji swoich tekstów. Ludzie lubiący pisać chętnie publikują swoje treści w sieci.

Data dodania: 2015-04-10

Wyświetleń: 1943

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Dziennikarstwo obywatelskie i jego definicja

Informacja-najogólniej definiowana, jako dane, które zmniejszają poziom niewiedzy, dzisiaj jest również towarem na naszym rynku. Dziennikarstwo obywatelskie to subiektywne przekazywanie informacji przez każdego nawet, jeśli osoba ta nie jest zawodowo związana z dziennikarstwem. Dzięki temu wiele informacji trafia do gazet czy programów informujących w telewizji. Dziennikarstwo obywatelskie możemy spotkać przede wszystkim w internecie to właśnie tam możemy zobaczyć wiele blogów czy fora piszące o ważnych wydarzeniach. Wszystkie z takich stron są subiektywne osoby przekazujące informacje podają te fakty, które osobiście uważają za ważne upublicznienia, bądź przedstawiają swój pogląd na daną sprawę. Ten rodzaj dziennikarstwa ma na celu zwiększanie naszej świadomości o postępach w danej sprawie lub sprawdzanie podanych w mass mediach faktów samodzielnie. Trzeba zauważyć również, że wyżej wymienione dziennikarstwo jest odłamem dziennikarstwa zawodowego. Często to właśnie poszczególne osoby przekazują informacje do masowych środków przekazu, aby dotarły do szerszej gamy odbiorców niż tylko użytkownicy internetu. Dzięki dziennikarstwu obywatelskiemu, które zwiększa naszą świadomość jesteśmy nazwani społeczeństwem informacyjnym. Ten termin ten z resztą przewidział już bardzo dawno temau kanadyjski uczony Marshall Mcluhan. To właśnie on zdefiniował czym jest społeczeństwo informacyjne

Dziennikarstwo obywatelskie i globalna wioska

Bez sprzecznie z pojęciem dziennikarstwo obywatelskie kojarzy się również inna definicja - globalna wioska. Wprowadzone przez polskiego uczonego i mdeioznawcę Tomasza Gobana - Klasa jednoznacznie określa, że to internet jest obecnie najpowszechniejszym źródłem informacji. Widać to w różnych sytuacjach. Kiedy to powstają portale promujące dziennikarstwo obywatelskie, tradycyjne gazety i inne media przenoszą się do internetu oraz w sytuacjach kiedy standardowi użytkownicy sieci cytują dane w niej zawarte. Wszystko to sprawia, że świat jest globalną wioską, społeczeństwo jest informacyjne a ludzie w sieci wykorzystują dziennikarstwo obywatelskie.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena