Pompy ciepła są jednym z najbardziej ekologicznych, a zarazem efektywnych sposobów ogrzewania domu. Energia, która będzie służyć ogrzewaniu może być pozyskiwana z różnych źródeł, takich jak ziemia, powietrze oraz woda. Jak działają poszczególne rodzaje pomp ciepła?

Data dodania: 2014-02-03

Wyświetleń: 1173

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Konstrukcja i rodzaje pomp ciepła

Pompa ciepła zbudowana jest z czterech głównych elementów, do których zalicza się: wymiennik do pozyskiwania ciepła z otoczenia, sprężarkę, wymiennik do oddawania ciepła do instalacji oraz zawór rozprężny. Poszczególne elementy tworzą zamknięty układ, wyposażony w czujnik chłodniczy, o niskiej temperaturze parowania, którego celem jest przekazywanie ciepła. Ciepło z otoczenia pobierane jest w parowniku, gdzie do wrzenia i parowania dochodzi również podczas ujemnych temperatur.

Na naszym rodzimym rynku można znaleźć trzy rodzaje pomp ciepła, różniące się między sobą źródłem poboru energii, należą do nich:

  • powietrze – woda – które do ogrzania pomieszczeń i podgrzania wody wykorzystują ciepło zawarte w powietrzu atmosferycznym lub wentylacyjnym,
  • solanka – woda – przy tego typu pompie źródło poboru ciepła stanowi grunt powierzchniowy, który dostarcza energię cieplną do instalacji wewnętrznej. Czynnik grzewczy, który stanowi solanka jest odporny na zamarzanie. Przy tego typu pompach możliwa jest instalacja dwóch systemów: pionowe sondy gruntowe, należące do najbardziej stabilnych źródeł ciepła wkopywane są w ziemię na głębokość do 100 m. Drugim systemem są płaskie kolektory, gdzie sondy wkopywane są poziomo prawie 1,5 m pod ziemię.
  • woda – woda – przy tego typu instalacji ciepło, którym ma zostać ogrzane pomieszczenie lub woda użytkowa pobierane jest z wody gruntowej. Warunkiem efektywności działania tego typu pompy jest odpowiedni pobór wody ze studni zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym, a zastrzeżeniem konieczność posiadania zezwolenia kompletnego urzędu gospodarki wodnej.

Wybór pompy ciepła

Decydując się na ten rodzaj ogrzewania trzeba odpowiedzieć sobie wcześniej na szereg pytań związanych z użytkowaniem pomp ciepła. Chodzi przede wszystkim o to, czy ma ona służyć wyłącznie ogrzewaniu zimą czy również chłodzić porą letnią. Kolejno należy zdecydować się na wybór dolnego i górnego źródła ciepła, a dopiero później można przystąpić do analizy i wyboru konkretnej pompy ciepła. Trzeba przy tym zwrócić szczególną uwagę na moc grzewczą, jaką charakteryzują się poszczególne modele.

Pompy ciepła – korzyści

  • duża oszczędność energii,
  • uniezależnienie się od jakichkolwiek paliw tradycyjnych,
  • prawie o 50% niższe koszty eksploatacji,
  • możliwość chłodzenia pomieszczeń porą letnią,
  • brak emisji szkodliwych substancji,
  • bezpieczeństwo użytkowania – brak styczności z otwartym ogniem czy gazem.
Licencja: Creative Commons
0 Ocena