Niestety ogrzewanie olejowe nie należy do najtańszych. Jest zdecydowanie droższe od ogrzewania paliwami stałymi, a także od ogrzewania gazowego.

Data dodania: 2011-03-07

Wyświetleń: 2459

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Nikt nie jest w stanie przewidzieć, jak rozwinie się rynek paliw i jak będą się kształtować ceny opału, ale jest raczej mało prawdopodobne, aby ogrzewanie olejowe kiedykolwiek należało do tanich. Ma ono jednak podstawową zaletę nad ogrzewaniem np. węglem. Jest niemal bez obsługowe.  Olejowe kotły c.o. zapewniają taką samą wygodę obsługi, jak gazowe, czy elektryczne. Unikamy bowiem potrzeby niemal codziennego uzupełniania paliwa i powstającego popiołu,  jak ma to miejsce w przypadku pieców węglowych lub opalanych drewnem. Mimo, że posiadając kocioł olejowy nie unikniemy konieczności wygospodarowania miejsca na zbiorniku oleju, to i tak potrzebujemy go mniej, niż w przypadku paliw stałych. Zdecydowanie rzadziej trzeba też zamawiać dostawy opału.
Ogrzewanie jest tez ratunkiem i alternatywą, jeśli nie chcemy kotłów na paliwo stałe, w rejonach, gdzie nie ma sieci gazowej.

Piece olejowe są najczęściej urządzeniami  stojącymi,  współpracującymi z zasobnikowym podgrzewaczem wody i zbiornikiem paliwa. Nie są, w porównaniu np. z kotłami gazowymi, urządzeniami małymi i  wymagają kotłowni.  Minimalne wymiary pomieszczenia kotłowni wynoszą 3 na 3 metry. Kocioł gazowy może wisieć w kuchni lub łazience, olejowy wymaga osobnego pomieszczenia i to dodatkowo podnosi koszty inwestycji. Kotłownie olejowe powinny spełniać odpowiednie wymogi budowlane oraz instalacyjne - mieć kubaturę nie mniejszą niż 8 m3, wysokość  min. 2,2 m i zapewniona odpowiednią wentylację.

Przechowywanie oleju opałowego.
Najtaniej, najprościej i najwygodniej jest umieścić zbiorniki oleju w kotłowni lub w pomieszczeniu z nią sąsiadującym. Wymóg jest jednak taki, aby zbiorniki znajdowały się w piwnicy lub najniższej kondygnacji naziemnej. Jeśli zbiorniki umieszczamy w budynku, traktuje się je jako wyposażenie kotłowni. Instalację zbiornikowa  projektuje i montuje razem z reszta urządzeń kotłowni. W takim wypadku nie musimy starać się o pozwolenia na magazynowanie oleju.
Wymagania dotyczące pomieszczenia, w którym znajduje się zbiornik, zależą od pojemności zbiorników. Jeśli pojemność łączna zbiorników wynosi poniżej 1 m3 – można je ustawić w pomieszczeniu kotłowni. W takim przypadku warunkiem jest umieszczenie go w odległości większej niż 1m od kotła i oddzielenie ścianką murowaną grubości co najmniej 12 cm (szerszą od kotła o 60 cm i wyższą o 30 cm)
Jeśli zbiorniki mają do 5 m3    to w tym samo  pomieszczenie można przeznaczyć też na podręczny magazyn. Zbiorniki  o pojemności powyżej 5 m3 wymagają  osobnego pomieszczenia, które nie może być używane do innych celów.
Odległości między zbiornikiem a ścianami pomieszczenia, którym się znajduje określa producent zbiorników w instrukcjach montażu. Do każdego zbiornika musi być zapewniony dostęp.
Nie można zapominać też o tym, że zbiorniki jednopłaszczowe, w celu zabezpieczenia  na wypadek wycieku oleju, trzeba umieszczać w wannie wychwytującej. Zbiorniki dwupłaszczowe, są  lepiej chronione przed uszkodzeniem mechanicznym  i nie wymagają dodatkowej obudowy (wanny).

Zbiorniki można też umieścić na zewnątrz domu. Można je ustawić na ziemi. Ograniczeniem w tym przypadku są przepisy określające  odległość od innych obiektów na działce. Konieczne jest też  zapewnienie ogrzewanie oleju w zbiorniku i przewodach doprowadzających go do domu. Jest to konieczne ponieważ  w temperaturze -10ºC z lekkiego oleju opałowego wydziela się parafina, która może zatkać przewody i uniemożliwić pracę kotła. Wiążą się z tym dodatkowe koszty na inwestycję i eksploatację.
Zbiorniki na olej można także zakopać pod ziemią. Odległość między zbiornikiem zakopanym w ziemi pod co najmniej półmetrową warstwą ziemi a innymi zabudowaniami nie powinna być mniejsza niż 3 m.  W obu przypadkach podłoże pod zbiornik i fundament muszą być odizolowane od gruntu, na wypadek  wycieku oleju.

Palniki w kotłach olejowych.
W kotłach olejowych instalowane są palniki nadmuchowe (zwane też wentylatorowymi) z jedno- lub dwustopniową regulacją. W tych z regulacją jednostopniową zmiana wydajności kotła następuje poprzez włączenie lub wyłączenie palnika. Natomiast w palnikach z regulacją dwustopniową kocioł pracuje na pierwszym stopniu z mniejszą mocą, a na drugim z mocą nominalną. Palniki z regulacją dwustopniową zapewniają bardziej ekonomiczną pracę systemu grzewczego. Właściwie dobrany palnik zapewnia trwałość i utrzymanie wysokich parametrów cieplnych i eksploatacyjnych na wymaganym poziomie oraz wysoką sprawność energetyczną kotła.

Komin dla kotła olejowego

Komin ma podstawowe znaczenie dla prawidłowego działania kotła.  Ze względu na większą niż w innych paliwach zawartość siarki komin współpracujący z kotłem olejowym powinien być wykonany ze stali kwasoodpornej. Elementy łączące kocioł z kominem należy zaizolować cieplnie. Temperatura spalin w kominie powinna się utrzymywać powyżej 160°C. W przeciwnym razie na jego ściankach będzie kondensowała para wodna.
Dla kotłów olejowych z zamkniętą komorą spalania, których moc jest poniżej 21 kW można zamiast typowego komina zastosować przewód  powietrzno-spalinowy i  wyprowadzić go  przez zewnętrzną ścianę domu. Przewód musi być wyprowadzony co najmniej 2,5 m nad poziomem terenu.

Roczne koszty ogrzewania olejowego.
Spróbujmy teraz policzyć i porównać koszty ogrzewania domu olejem i gazem opałowym. Przyjmijmy do tego celu pewnie założenia:
Dom o powierzchni 100m2Zapotrzebowanie na ciepło dla domu ( średnio zaizolowany dom) 120 kWh/m2*rokSprawność kotła olejowego i gazowego na poziomie 80%Wartość opałowa oleju  10 kWh/litrWartość opałowa gazu  9,7 kWh/m³cena za litr oleju 3,2 złcena za m3 gazu 2,6 zł
Aby obliczyć ile ciepła musi wytworzyć kocioł o sprawności 80 % do pokrycia  założonego zapotrzebowania  na ciepło (120 kWh/m2/rok ) trzeba tą wartość podzielić przez 0,8.

120 kWh/m2*rok : 0,8 = 150 kWh/m2*rok

Czyli instalacja musi wytworzyć 150 kWh energii  na każdy metr kwadratowy powierzchni domu rocznie ( przy sprawności kotła 0,8).

Zatem dom o powierzchni 100m2 potrzebuje 15 000 kWh energii na rok ( 150 [kWh/m2*rok ]* 100m2)

Ponieważ wartość opałowa  oleju wynosi  10 kWh/litr to :
15000 kWh/rok :  10 kWh/litr= 1500 litrów/ rok
Potrzebujemy zatem 1500 litrów oleju na rok.

Przeprowadzając analogiczne obliczenia dla gazu:
15000 kWh/rok :  9,7 kWh/m3= 1546,4m3/ rok
Potrzebujemy zatem 1546,4  m3 gazu  na rok.

Zatem roczny koszt ogrzewania: olejem: 1500 litrów/rok * 3,2 zł/litr= 4800 zł/rokgazem: 1546,4 m3/ rok *2,6 zł/m3= 4020,6zł/ rok
Ogrzewanie olejem jest więc droższe. Przy założeniu, że zamiast zwykłego kotła gazowego będziemy ogrzewać dom kotłem kondensacyjnym, którego sprawność jest  wyższa niż tradycyjnych kotłów gazowych czy olejowych ,różnice w kosztach ogrzewania będą jeszcze większe, oczywiście na korzyść ogrzewania gazowego. Wprawdzie są też w sprzedaży olejowe kotły kondensacyjne, ale są drogie. (KM)

Licencja: Creative Commons
0 Ocena