Energia Wężowa Kundalini spowodowała rozwój ludzkości przez upadek w świat materii. Możemy doświadczać dobra i zła jak obiecał Ewie wąż - kusiciel w Raju. Już czas aby zakończyć te bolesne doświadczenia przyjemności i cierpienia jako aspekty biegunowego świata iluzji.

Data dodania: 2010-12-05

Wyświetleń: 6417

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Wąż, który skusił Ewę

Przypowieść o wężu z Pisma Świętego jest alegorycznym opisem procesu, który następował podczas schodzenia z Raju człowieka niebiańskiego na ziemię. Utworzony był najpierw szkielet energetyczny a potem z żywiołów ziemi stworzone zostało ciało człowieka ziemskiego.

Energia, która porusza ciało jest zbudowana z 7 ośrodków energii ( tęcza rozłożonego światła)  czyli czakry, cała sieć meridianów oraz energia Kundalini, która spowodowała upadek człowieka.  Kundalini, to moc wężowa, która zeszła od góry do samego dołu kręgosłupa w ciele.

Kundalini śpi w ośrodku zwanym „kunda” w części guzicznej kręgosłupa.  Energia ta ma postać dwóch węży. Jeden złoty jako energia yang ( męska) a drugi czarny odpowiadający energii żeńskiej yin. Złoty wąż podnosi się po kanale solarnym ( słonecznym) od prawej strony kręgosłupa. Natomiast czarny wąż podnosi się po kanale lunarnym ( ciemność próżni) od lewej strony kręgosłupa. Oba węże krzyżują się wzajemnie wokół czakr.

Wznosząca się energia Kundalini oczyszcza kolejne ośrodki od dołu do samej góry aby człowiek mógł powstać z upadku i wrócić do Raju. Ostatecznie oba węże spotykają się w centrum  głowy. Czarny od lewej strony a złoty z prawej. Oba z nich są naprzeciw siebie z szyszynką usadowioną pośrodku nich. Tu następuje połączenie rozdzielonych energii męskiej i żeńskiej.


Jak powstała energia Kundalini?

W poprzednim artykule pisałam jak powstały czakry w ciele człowieka. Poprzez proces rozproszenia białego światła, stworzone zostały kolory tęczy. W ten sposób powstało 7 ośrodków z wirami energii. Czakry przypominają swoim wyglądem menorę czyli żydowski świecznik. Gdy postać człowieka jest wyprostowana, menora układa się wzdłuż kręgosłupa.

Wąż, który skusił Ewę w Raju, spowodował, że Ewa zapragnęła doświadczać różnorodności kolorów tęczy światła. Dzieląc się jabłkiem z Adamem, porzucili oni doznania Raju na rzecz ziemskich przyjemności i bólu. Dwa węże odzwierciedlają mężczyznę i kobietę, którzy  zostali jak te węże uśpieni na setki lat. 

Gdyby Adam i Ewa nie upadli z wysokości Raju na ziemię, lecz pozostali w Rajskim białym świetle, to ludzkość by się nie rozmnożyła. Wszędzie było by tylko światło. Adam i Ewa pozostali by w niewinności, bez dzieci, bez radości i doświadczeń biegunowego życia. Upadek był konieczny aby doświadczenie dobra i zła doszło do apogeum swego istnienia.

299pxCaduceus

Kaduceusz, jako symbol medycyny przedstawia dwa węże oplatające kij ( kręgosłup), który jest zakończony skrzydełkami. Jak poprzednio pisałam z anielskiej postaci ze skrzydłami, zeszliśmy jako ludzie w ziemską rzeczywistość. Teraz następuje proces powrotu drogą w górę. Zejście było w dół drabiny ewolucyjnej.

Dzięki Adamowej energii powstał rozum i logika. Natomiast od Ewy pochodzą emocje, uczucia i wiara. W ten sposób został ukształtowany mózg z lewą męska półkulą oraz prawą żeńską.  Gdy energia Kundalini ( wężowa) jest uśpiona, wówczas każda z półkul pracuje oddzielnie. Nie ma możliwości zrozumienia  wiary w połączeniu z logiką. Wszystkie energie są w rozproszeniu.

Gdy moc wężowa wznosi się w górę kręgosłupa zaczyna oczyszczać i budzić kolejne czakry czyli wiry energii. Kundalini uśpiona w pierwszej czakrze stwarza człowieka walczącego o przetrwanie. Życie i śmierć są jego najczęstszym doświadczeniem. Drugi ośrodek  z czakrą seksu, odpowiada za prokreację i religię. Wiąże się z największym doświadczaniem przyjemności i bólu. Osąd i kara wzajemnie się dopełniają. Stąd ludzie religijni mają największe problemy z seksem i grzechem.

Trzeci ośrodek odpowiada władzy i emocjom. Większość ludzkości zatrzymała się na tym poziomie. Czwarty ośrodek z czakrą serca to  doświadczanie uczuć.

Gdy energia Kundalini oplata czakrę gardła, następuje zbliżenie dwóch węży do siebie. Otwiera się ciasna brama i mamy wejście do jednorodnej energii światła. Ta czakra twórczości pozwala doświadczać człowiekowi dwoistej energii yin i yang naprzemiennie. Człowiek zaczyna się gubić, gdyż zanika podział na płci. Stąd dziś mamy tak wiele związków homoseksualnych i lesbijskich.

W szóstym ośrodku następuje połączenie dwóch węży i rodzi się Nowy Człowiek, którego niskie czakry nie skuszą ponownie do ich doświadczania. Wąż przestaje kusić swym iluzorycznym blaskiem.

W siódmym ośrodku ponad głową iskry białego światła tworzą fontannę oplatającą całe ciało. Dostajemy wówczas skrzydeł anioła i możemy lewitować. Zjednoczone białe światło,  łączy razem obie półkule mózgu i następuje totalne zrozumienie wszystkich  rzeczy ziemskich i niebiańskich. Człowiek zostaje oświecony. Znika energia Kundalini i czakry a rodzi się świetlista istota, jako kula energii. 

Upadek naszych pierwszych rodziców był konieczny aby zaistniała ludzkość i doświadczanie dobra oraz zła w świecie dwubiegunowym. Wąż, który skusił Ewę swym kłamstwem, zaprowadził ją i nas do świata oszukanego iluzją  w rozproszonym świetle.

Prawdziwy świat jest poza iluzją. Mamy obowiązek do niego powrócić, przekraczając wytworzone wiry energii. Człowiek uśpiony w fizycznym zmysłowym świecie, nie jest w stanie rozpoznać swojej sytuacji. Jego mózg działa w oddzieleniu, tworząc osądy, porównywania i rywalizację. Rywalizacja zaczyna się zawsze w umyśle między jedną i drugą półkulą. Wszystkie nieszczęścia tego świata pochodzą z dominacji jednej półkuli nad drugą.

Świat niewinności może być twoim doświadczeniem, kiedy zostawisz osądy i potępianie innych oraz siebie. Zlikwidujesz poprzez Sąd Ostateczny  nad swoją przeszłością, grzechy i błędy, jako następstwa kuszenia światem iluzji. Połącz obie półkule mózgu w jedną całość i doświadczaj nie - winności w  każdej chwili życia w jedności. Powstań jako Nowy Człowiek tej planety Ziemia.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena