Kupując okna, które mają służyć nam przez lata warto zapytać sprzedawcę o dokumenty takie jak:

- Certyfikaty
- Deklaracje zgodności
- Znak CE
- Aprobaty Techniczne

Data dodania: 2009-10-07

Wyświetleń: 1052

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Kupujący często ignorują te dokumenty jednak jeśli zależy nam na wysokiej jakości drzwiach warto o nich pamiętać

Certyfikat

Jest to osobny dokument stwierdzający, że wyrób spełnia postanowienia aprobaty technicznej i normy, jak również potwierdza jego wyjątkowe właściwości jak np. izolacyjność akustyczną, czy odporność na włamanie.

Deklaracje zgodności

Określa ona cechy użytkowe wyrobu, w zależności od tego czy wykonany jest według danej normy, czy aprobaty. Deklaracja ta zawiera: nazwę i adres producenta lub jego przedstawiciela, miejsce produkcji, opis wyrobu, postanowienia, które spełnia wyrób, nazwę i adres notyfikowanego laboratorium badawczego, nazwisko i stanowisko osoby uprawnionej lub jego uprawnionego przedstawiciela. Dokument ten przechowywany jest u producenta wyrobu, niemniej jednak mamy prawo do jego otrzymania. Powinna być ona przedstawiona w języku kraju członkowskiego, w którym wyrób będzie stosowana.

Znak CE

Okna i drzwi zewnętrzne są to wyroby budowlane. Ich wprowadzenie do obrotu na terenie Polski odbywało dotychczas się na podstawie oceny zgodności z aprobatą techniczną. Obecnie od 1 lutego 2007r obowiązuje w Polsce zharmonizowana europejska norma PN-EN 14351-1 „Okna i drzwi". Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne.
Symbol CE to deklaracja producenta, że produkt odpowiada europejskim wymaganiom dotyczącym zdrowia, bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska.

Aprobaty Techniczne

Są one pozytywną oceną techniczną przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania. W przypadku np. drzwi wewnętrznych producent wykonuje drzwi, które muszą spełniać właściwości zawarte w aprobacie technicznej. W przeszłości okna i drzwi zewnętrzne także produkowało się z wykorzystaniem aprobat technicznych. Na chwilę obecną jednak większość producentów posiada deklaracje zgodności produktów wraz z odpowiednimi normami zharmonizowanymi.

Tomstol - Drzwi wewnętrzne warszawa

Licencja: Creative Commons
0 Ocena