ERP to określenie - skrót pochodzący od angielskiego Enterprise Resource Planning, a to znaczy tyle co planowanie zasobów przedsiębiorstwa. Termin ten jest związany ze specjalnymi systemami informatycznymi - SAP...

Data dodania: 2007-05-31

Wyświetleń: 11053

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 4

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

4 Ocena

Licencja: Creative Commons

ERP to określenie - skrót pochodzący od angielskiego Enterprise Resource Planning, a to znaczy tyle co planowanie zasobów przedsiębiorstwa. Termin ten jest związany ze specjalnymi systemami informatycznymi - SAP. ERP to zbiór specjalnych modułów oprogramowania, który w znaczny sposób usprawnia zarządzanie firmą (lub kilkoma firmami). Wszystkie moduły ERP mogą działać samodzielnie lub mogą ze sobą bezproblemowo współpracować. Z tego też powodu systemy ERP można nazwać elastycznymi i łatwo jest je wdrożyć w obojętnie jakim przedsiębiorstiwe.

W skład systemów ERP wchodzą moduły - systemy SAP. Wśród głównych systemów SAP wyróżnić można:
- SAP Business Information Warehouse (SAP BW) - moduł SAP odpowiedzialny za przetrzymywanie informacji w bazach danych
- SAP Supply Chain Management (SAP SCM) - moduł SAP odpowiedzialny za zarządzanie dostawami
- SAP Supplier Relationship Management (SAP SRM) - moduł SAP odpowiedzialny za kontakty z dostawcami
- SAP Customer Relationship Management (SAP CRM) - moduł SAP odpowiedzialny za kontakty z klientami
- SAP Exchange Infrastructure (SAP XI) - moduł SAP usprawniający wymianę danych między innymi modułami i innymi systemami ERP
- SAP Human Capital Management (SAP HR) - moduł SAP ułatwiający zarządzanie kadrą pracowników

Wdrażanie systemów SAP ERP staje się coraz bardziej popularne wśród większych przedsiębiorstw, gdyż systemy SAP znacznie usprawniają pracę w firmie. Chyba najbardziej popularnym i często spotykanym programem ERP jest CRM, który wcale nie musi być wdrażany przez firmę wywodzącą się z SAP. Wiele firm posiada własne i autorskie systemy ERP CRM. Oprócz tego, że tego typu programy posiadają bazę danych klientów firmy, często zintegrowane są również z "planerami zadań" dla pracowników.

Podsumowując wdrożenie ERP (nie musi to być wcale wdrożenie SAP) w firmie z całą pewnością polepsza zarządzanie przedsiębiorstwem, co niesie za sobą również większe zyski.
Licencja: Creative Commons
4 Ocena