Artykuły

post

Zaopatrzenie ortopedyczne

Zaopatrzenie ortopedyczne obejmuje zespół czynności stanowiących dynamiczny proces stosowania różnego rodzaju mechanizmów technicznych w celu odtworzenia lub wykształcenia możliwie pełnej sprawności fizycznej, psychicznej i zawodowej.