Artykuły

post

Świadczenie

Najważniejsze zagadnienia: 1. Pojęcie świadczenia 2. Przedmiot świadczenia 3. Postacie świadczenia 4. Oznaczanie świadczenia 5. Możliwość spełniania świadczenia 6. Rodzaje świadczeń 7. Czym jest konkretyzacja świadczenia? 8. Świadczenie w zobowiązaniu przemiennym  9. Łączenie świadczeń 10. Świadczenia uboczne.