Profil Użytkownika

Jak zarabiać na newsletterze? (wstęp)

Jak zarabiać na newsletterze? (wstęp)

Pamiętaj, że głównym zadaniem jakie ma newsletter, jest budowanie relacji z klientem. To jest podstawa (fundament) z której bierze początek dobry newsletter. Dobre relacje z klientem, w dłuższej perspektywie czasu, przekładają się na...