Profil Użytkownika

Praca

Prowadzeniem serwisów tematycznych, różna tematyka, pisaniem treści w zakresie, ekonomii, prawa...

Pokaż więcej

Grudziądzka twierdza - Cytadela

Rodzaj: Wiedza

Na północ od miasta w odległości 1,5 km na płaskowyżu wznoszącym się 60 m. n. p. m. otoczona od północy i wschodu wodami dopływu Wisły-Osy, od południa wodami Trynki, w bezpośrednim sąsiedztwie skarpy wiślanej, usytuowana została Twierdza Grudziądzka. Miejsce to po osobistej lustracji Grudziądza 5 wybrał Fryderyk.