Proces wycinki drzew nie jest specjalnie skomplikowany ale raczej jest przeznaczony dla profesjonalistów, którzy wiedzą, jak bezpiecznie ściąć drzewo. Można próbować zrobić to na własną rękę ale lepiej skorzystać z pomocy i profesjonalnego sprzętu do wycinki drzew.

Data dodania: 2022-03-26

Wyświetleń: 382

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Jak ściąć drzewo - proces wycinki drzew

Pierwszym krokiem jest osłuchanie drzewa. Jest to podstawowy sposób na ustalenie, czy drzewo jest żywe czy martwe. Można to zrobić, stukając w drzewo siekierą do momentu obalania. Jeśli drewno wydaje pusty dźwięk, jest to znak, że jest ono martwe lub może obumierać, podczas gdy pęknięcia i solidne dźwięki wskazują na żywe drewno. Żywe drewno jest trudniejsze do ścięcia, dlatego najlepiej jest podsłuchiwać drzewo na różnych wysokościach i w różnych miejscach, aby znaleźć obszar martwego drewna, co ułatwi ścięcie. Następnie wykonuje się cięcie poziome. Jest to pierwsze cięcie i zawsze powinno być poziome. Jest to jedno z dwóch cięć wymaganych do wykonania nacięcia (zwanego inaczej cięciem czołowym). Jak nacinać drzewo? Zaczynamy od wykonania poziomego cięcia, które nie powinno znajdować się wyżej niż na wysokości bioder i sięgać nie głębiej niż na jedną trzecią szerokości drzewa. Drzewo będzie ostatecznie opadać prostopadle do cięcia poziomego. Innym rodzajem cięcia jest cięcie klinowe. Kończy ono karbowanie poprzez wycięcie klina z drzewa. Cięcie to można wykonać od góry lub od dołu rzazu poziomego. Oba cięcia muszą się dokładnie spotkać, aby stworzyć dobry zawias. Aby ograniczyć możliwość powstawania odrzutów, należy ciąć metr powyżej ostrego kąta pierwotnego rzazu. Po zakończeniu tego etapu należy wyjąć klin z drzewa, aby go skontrolować.

Ostatnim krokiem jest cięcie wsteczne czyli ostatnie cięcie w procesie wycinki drzew. Określa ono grubość drewna zatrzymanego, która decyduje o tym, jak drzewo upadnie. Jak sprawić, aby drzewo upadło tam, gdzie chcesz? Zacznij od zaznaczenia na tylnej części drzewa miejsca, w którym ma się zakończyć cięcie wsteczne. Należy pamiętać, że tylne cięcie powinno znajdować się co najmniej metr powyżej cięcia poziomego. Przed rozpoczęciem cięcia należy wbić w drzewo klin ścinający, aby zapewnić jego upadek zgodnie z kierunkiem cięcia. Zapobiega to również osadzaniu się drzewa na pilarce. W zależności od wielkości drzewa może być potrzebnych kilka klinów. Na koniec należy rozpocząć cięcie od tylnej strony drzewa i skierować pilarkę łańcuchową w stronę drewna. Po wykonaniu rzazu od tyłu drzewo powinno zacząć się przewracać. W tym momencie operator powinien być jedynym pracownikiem w pobliżu drzewa, a wszyscy pozostali pracownicy powinni znajdować się w strefie bezpieczeństwa. Gdy drzewo zacznie się przewracać, należy natychmiast skorzystać z drogi bezpieczeństwa i uciec jak najdalej od niego. Skup się na drzewie i korzystaj z drogi ewakuacyjnej, gdy zauważysz oznaki jego upadku. Oczywiście oprócz wiedzy jak ściąć drzewo, warto zadbać o posiadanie najlepszego na rynku sprzętu do wycinki drzew. Jest on niezbędny do maksymalnego zwiększenia jakości i wydajności pracy.

Licencja: Copyright - zastrzeżona
0 Ocena