Coraz częściej banki korzystają z pomocy firm zewnętrznych w celu podnoszenia kwalifikacji swoich pracowników. Sukcesem dla kursanta po zakończeniu szkolenia jest dyplom czy certyfikat, jednakże tak naprawdę największą satysfakcję daje umiejętność przełożenia nabytych umiejętności do codziennej pracy co przekłada się na realne wyniki.

Data dodania: 2008-08-22

Wyświetleń: 4338

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Szkolenia takie mają na celu integrację zespołu, stworzenie więzi między pracownikami, rozwinięcie poczucia wspólnego celu, jak również doskonalenie zawodowe. Jednym ze szkoleń które banki bardzo często proponują swoim pracownikom, są szkolenia sprzedażowe. Pracownicy firm szkoleniowych prezentują najnowsze techniki sprzedaży, metody prezentacji produktów bankowych, zasady sprzedaży wiązanej. Zadania postawione przed szkoleniowcami są bardzo trudne, pracownicy banków zwykle sceptycznie podchodzą do prezentowanych metod. Często wydają im się one sztuczne i nierealne do stosowania w codziennej pracy, trudno im zrozumieć mechanizmy ich działania. Jednakże umiejętne zaprezentowanie nowych technik sprzedaży, poprzez studia przypadków, scenki szkoleniowe, dyskusje, burze mózgów, aktywne uczestnictwo kursantów w ćwiczeniach często przynoszą zaskakujące rezultaty. Korzyści z tego są wymierne zarówno dla Banku jak i jego pracowników. Dyplom czy certyfikat ukończenia kursu to jedynie początek, systematycznie realizowane szkolenia to lepszy wynik finansowy banku i niejednokrotnie awans dla jego pracowników. Aby przeprowadzane szkolenia odniosły długofalowy skutek, muszą być prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę trenerską. Tak więc wybór przez Bank firmy szkoleniowej ma tu zasadnicze znaczenie. Nie można zdać się tutaj na przypadek. Dobrze wykonana praca na tym etapie tj. wybór dobrej firmy szkoleniowej to korzyść dla banku i jego pracowników – często będąca początkiem wieloetapowej współpracy.
Pozytywny wynik to przede wszystkim: ułatwienie pracy sprzedawcą, osiągnięcie większej skuteczności a tym samym zwiększenie motywacji do pracy, realizacja planów i w konsekwencji uzyskiwanie premii za wyniki. Bank zaś zyskuje stabilny i skuteczny zespół handlowy, większą satysfakcję Klientów, wzrost efektywności sprzedaży i wyniku finansowego banku – to wszystko prowadzi do pewnej pozycji na rynku usług bankowych.
Licencja: Creative Commons
0 Ocena