Żadne budynki nie budzą tak wielkiego zainteresowania jak zamki. Niestety, wiele zamków nie doczekało dzisiejszych czasów - na szczęście nie wszystkie spotkał taki los.

Najstarsze zamki w Polsce datowane są na XII wiek, gdyż wówczas zrezygnowano z budowania drewnianych grodów na rzecz kamiennych budynków. Tego typu perełką zachowaną do dziś jest np. Zamek Piastowski w Legnicy, należący do najwcześniejszych zamków w Polsce. W X i XI wieku z kamienia budowano jedynie świątynie, jak np. rotunda Św. Mikołaja i Wacława w Cieszynie - szacuje się, że powstała ona najprawdopodobniej na przełomie jedenastego i dwunastego stulecia.

Wiele gotyckich zamków budowano z inicjatywy króla Kazimierza Wielkiego. Fundował on wiele murowanych, obronnych zamków, czego świetnym przykładem są Orle Gniazda - zamki znajdujące się na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej - ówczesnej granicy między narodami. Działo się to w latach 1320-1370 i od tej pory Polska drewniana zyskała swoje murowane oblicze.

Kres tym wspaniałościom położył Potop Szwedzki z XVII wieku, kiedy to wrogowie rabowali wszystko i przyczynili się do zniszczenia wielu zamków z tego okresu. Nie było oczywiście tak, że zamki zostały zrównane z ziemią, ale po Potopie zamki były znacznie zniszczone i wymagały szybkich napraw, na które jednak szlachta się nie decydowała, więc zamki utraciły swoje wcześniejsze znaczenie.

Okres zaborów skutkował tym, że te fortyfikacyjne budowle powoli stały się zapomniane, tym bardziej, że szlachta wolała stawiać sobie piękne pałace niż ładować pieniądze w odbudowę zimnych, surowych zamków. Był to czas, gdy powstawały ogromne pałace i dwory często oddalone od miejskich zgiełków, leżące przy lasach bogatych w zwierzynę.

Na szczęście teraz Polacy wracają do tradycji. Dzięki temu zamki dosłownie odradzają się z niebytu. Prywatni właściciele zamków przeznaczają niebagatelne pieniądze, by przywrócić do świetności średniowieczne i renesansowe zamki. Idealnym przykładem może tu być zamek w Starych Tarnowicach, który został przez właściciela pięknie odbudowany.

Również dzięki funduszom Unii Europejskiej zamki są lepiej zagospodarowywane. Po pierwsze środki są inwestowane w utrzymanie i remonty istniejących zamków, a po drugie są przeznaczane na pobliskie atrakcje turystyczne - pikniki, wydarzenia czy inne atrakcje wokół zamków.

Licencja: Creative Commons