Liderem w wykorzystaniu technologii dachów zielonych są Niemcy, którzy od lat 70-tych budują najwięcej na świecie i badają efektywnośc ekologiczną tych rozwiązań. W Polsce do niedawna była to nowa i mało znana technologia. 

Data dodania: 2011-07-29

Wyświetleń: 1317

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Dachy zielone wartości architektoniczne, ekologiczne, użytkowe

Dachy zielone poza nowatorskim aspektem architektonicznym i krajobrazowym. Znacząco wpływają na redukcję negatywnych skutków urbanizacji dla środowiska naturalnego – retencjonują wodę, pochłaniają toksyczne gazy i dostarczają tlen, chronią budynki przed degradacją na skutek oddziaływania różnic temperatur, poprawiają akustykę, wreszcie poprawiają komfort życia mieszkańców miast tworząc przestrzenie do kontaktów społecznych i rekreacji. Zgodnie z prawem budowlanym, dachy zielone zaliczają się do zieleni odtworzeniowej, deweloperzy którzy je stosują efektywniej wykorzystują przestrzeń wokół budynków (pokrywają nimi parkingi podziemne, odtwarzając zieleń na dachu mogą budować więcej miejsc parkingowych lub place zabaw dla dzieci wokół budynków). 

Rozwój branży w Polsce

Branża rozwija się z roku na rok. Pojawiło się kilka znanych innowacyjnych realizacji czołowych architektów: Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Nauki Kopernik, Aquapark Bania w Białce Tatrzańskiej, Centrum Nauki o Ziemi w Kielcach, Biblioteka Uniwersytetu Lubelskiego, wysokościowce. W planach są kolejne ciekawe realizacje: nowy terminal na Lotnisku Balice, Hala Sportowa Cracovii, Uniwersytet Rzeszowski. Czy to już nowy trend w architekturze i budownictwie polskim?

Informacji na temat tworzenia oraz eksploatacji dachów i tarasów zielonych poszukują pracownicy naukowi, studenci, architekci, urbaniści, projektanci zieleni, inwestorzy budujący osiedla, biurowce, hotele, firmy handlujące materiałami budowlanymi, firmy wykonawcze , zarządcy i pośrednicy nieruchomości, rzeczoznawcy majątkowi, hydrolodzy, osoby zajmujące się zawodowo ochroną środowiska oraz pasjonaci ekologii.

Dachy zielone rozwojowa technologia

W przededniu wdrożenia opłat za odprowadzanie wody opadowej, wobec wysokich cen działek budowlanych i wymaganej prawem budowlanym konieczności odtworzenia powierzchni biologicznie czynnej, dachy zielone stają się technologią bardzo rozwojową, na którą będzie trwały popyt generujący aktywność branży i rentowność firm w niej działających. 

Licencja: Creative Commons