Nakładka LeoShell jest programem zmieniającym wygląd systemu operacyjnego Windows. Nakładka ta posiada menedżer pulpitów, czyli obsługę tak zwanych wirtualnych pulpitów. Program zwiększa także funkcjonalność Windows.

Data dodania: 2007-06-15

Wyświetleń: 17275

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

RECENZJA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

LeoShell to nakładka na Windows zmieniająca jego wygląd oraz zwiększająca funkcjonalność. Nakładka ta zmienia wygląd okien systemu Windows, menu głównego okna, menu wyskakującego oraz standardowych przycisków. Nakładka posiada opcję wyłączenia zmiany wyglądu każdego z tych elementów.
Powłoka LeoShell zwiększa funkcjonalność systemu operacyjnego Windows poprzez umożliwienie przesuwania zmaksymalizowanych okien oraz okien oczekujących na zamknięcie okienka dialogowego. Możliwe jest również zwijanie okien do samego paska tytułowego, co pozwala na odsłonięcie okien znajdujących się pod spodem. Nakładka LeoShell jest w pełni funkcjonalną powłoką systemu Windows, więc jej zainstalowanie wyłącza automatyczne ładowanie się programu explorer.exe, co nie oznacza, że nie można użyć innych funkcji explorera takich jak przeglądanie zawartości dysków.
Nakładka LeoShell w wersji 0.98 implementuje wielopoziomowy pulpit, na którym można tworzyć skróty do programów, skróty otwierające wskazany katalog w postaci menu, z możliwością założenia filtru na typy plików. Z uwagi na fakt, że pulpit jest wielopoziomowy - istnieje możliwość tworzenia skrótów do pulpitu podrzędnego. Takie skróty w terminologii LeoShell zwane są katalogami ikon.
Ten darmowy program został wyposażony również w narzędzia ułatwiające pracę programistom i webmasterom. Nakładka posiada system zgłaszania błędów, który pozwala na łatwiejsze znalezienie błędu w tworzonej aplikacji. Informacje zawarte w standardowym oknie zgłoszenia błędu są mało czytelne i praktycznie jedną rzeczą, którą można zrobić jest wysłanie informacji o błędzie do firmy Microsoft. W standardowym Windows zdarzają się również zakończenia wykonania programu spowodowane błędem bez podania przyczyny (tzn. bez wyświetlenia wyżej wymienionego okna). Program LeoShell wyłapuje praktycznie każdy krytyczny błąd aplikacji i decyzję o kontynuacji wykonania pozostawia użytkownikowi, często umożliwiając zapisanie danych, które w przeciwnym wypadku zostałyby utracone. Okno błędu pochodzące od tej nakładki zawiera listę wstecznego wywołania procedur, ograniczając pracę programisty do uruchomienia debuggera i przejrzenia kodu w okolicach wskazanych adresów.
Dużym problemem podczas tworzenia stron jest kodowanie polskich znaków. Nakładka LeoShell umożliwia wpisywanie znaków polskich w każdym edytorze w postaci encji. Encje HTML są wpisywane "w locie", co pozwala na ominięcie etapu konwersji polskich znaków. Dostępne jest również włączenie opcji spacji nierozłącznej w każdym edytorze, co umożliwia uzyskanie w edytorach nie obsługujących jej zapobiegnięcie pozostawaniu słów jednoliterowych na końcu wiersza.
Jak każdy program LeoShell ma również wady. Główną wadą jest brak obsługi obrazków w formacie JPG i GIF, przez co nie mogą być one używane jako tapety. Aby użyć takich grafik jako tapety należy otworzyć je w programie Paint, a następnie wybrać z menu plik pozycję "zapisz jako..." i w dolnym polu rozwijanym wybrać format BMP.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena