agazynowanie to jeden z najistotniejszych zespołów czynności dla każdej gałęzi przemysłu i handlu. Polega ono na gromadzeniu w jednym lub kilku punktach produktów gotowych lub półproduktów, przechowywaniu ich w odpowiednich warunkach, ochronie przed negatywnym wpływem czynników zewnętrznych oraz wydawaniu ich odbiorcom do sprzedaży.

Data dodania: 2009-07-27

Wyświetleń: 2551

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Magazynowanie to jeden z najistotniejszych zespołów czynności dla każdej gałęzi przemysłu i handlu. Polega ono na gromadzeniu w jednym lub kilku punktach produktów gotowych lub półproduktów, przechowywaniu ich w odpowiednich warunkach, ochronie przed negatywnym wpływem czynników zewnętrznych oraz wydawaniu ich odbiorcom do sprzedaży lub dalszej obróbki. Istotność magazynowania wywodzi się z różnicą w czasie pomiędzy produkcją dóbr a ich konsumpcją. W przypadku przemysłu, aby zachować ciągłość produkcji konieczne jest posiadanie takiej ilości surowców i półproduktów, która umożliwi uniknięcie spadku poziomu produkcji. W przypadku handlu zakup produktów orz szybkość ich konsumpcji znacznie przekraczają czas produkcji. Niezbędne jest więc posiadanie takiej ilości produktów która umożliwi zaspokojenie w tym samym czasie potrzeb wszystkich zainteresowanych.

Aby magazyn mógł spełniać swoje funkcje w jak najlepszy sposób konieczne jest odpowiednie nim gospodarowanie. W jego skład wchodzą przede wszystkim środki i czynności organizacje i techniczne. Zapewnienie magazynom prawidłowego funkcjonowania ma na celu usprawnienie działania pozostałych elementów gospodarki takich jak produkcja czy też handel. Najważniejszymi czynnikami wpływającymi na zapewnienie odpowiedniej pracy poszczególnych magazynów mają wpływ taki czynniki jak wyposażenie magazynu, czynności magazynowe oraz lokalizacja magazynu.

Wyposażenie magazynu

Na wyposażenie magazynu składają się dwa elementy a mianowicie techniczne wyposażenie magazynu oraz organizacja wewnętrzna. Infrastruktura techniczna magazynu odgrywa bardzo ważną rolę dla skrócenia i przyśpieszenia czynności magazynowych a co za tym idzie zwiększenia efektywności magazynowania i zmniejszenia jego kosztów. Najważniejszymi elementami infrastruktury technicznej są przede wszystkim urządzenia do załadunku i wyładunku, regały metalowe oraz urządzenia do komunikacji wewnątrz magazynowej.

Urządzeniami służącymi do załadunku i wyładunku w większości magazynów są wózki widłowe. Są one przystosowane do podnoszenia oraz przenoszenia drewnianych palet o różnej wielkości i wadze. Wózek widłowy z, w zależności od jego typu jest w stanie jednorazowo przenieść od kilkuset kilogramów do kilku ton. Aby zadbać o bezpieczeństwo przy wykorzystaniu tego typu urządzeń należy przestrzegać umieszczonych na nim oznaczeń. Osoba obsługująca wózek widłowy powinna przejść odpowiednie szkolenie oraz badania lekarskie. W przypadku większych magazynów obsługujących takie jednostki magazynowo- transportowe jak kontenery wykorzystuje się specjalne podnośniki konstrukcją oparte na budowie dźwigu - żurawia.

Drugim ważnym elementem wyposażenia technicznego magazynu są regały metalowe. Pozwalają one na jak najlepsze wykorzystanie powierzchni magazynowej. Dzięki ich zastosowaniu możliwe jest ustawienie dużej ilości produktów, jednych na drugich tworząc w ten sposób regularne stosy. Regały metalowe są wykorzystywane znacznie częściej niż drewniane ze względu na większą ich wytrzymałość i trwałość.

Kolejnym elementem technicznego wyposażania magazynu są urządzenia służące do komunikacji transportu produktów wewnątrz magazynu. Bardzo często do tego rodzaju transportu wykorzystywane są te same wózki widłowe, które biorą udział w załadunku i wyładunku. W przypadku gdy magazyn obsługuje kontenery lub inne większe i cięższe jednostki transportowe magazyn wyposażony jest w specjalne podnośniki poruszające się po szynach podwieszonych do sufitu magazynu. Dodatkowo wykorzystuje się również naziemne podnośniki, które umożliwiają umieszczanie produktów na określonej wysokości regałów.

Drugim elementem składającym się na wyposażenie magazynu jest jego odpowiednia organizacja. Sprawna praca magazynu jest dla niego elementem kluczowym. Konieczne jest więc odpowiednie wytyczenie ścieżek produktów przychodzących i wychodzących. Ścieżki te nie powinny się w miarę możliwości przecinać tak, aby urządzenia transportowe wzajemnie sobie nie przeszkadzały. Istotne jest również odpowiednie rozmieszczanie produktów magazynie. Surowce, półprodukty i produkty gotowe natychmiastowej potrzeby, lub te które najczęściej pobierane są z magazynu powinny być zlokalizowane najbliżej wyjścia. W przypadku magazynowania produktów spożywczych istotne jest zabezpieczenie ich przed czynnikami szkodliwymi takimi jak wilgoć, wysoka temperatura czy też szkodniki (gryzonie, owady itp.).

Lokalizacja magazynu

Aby magazyn mógł skutecznie realizować powierzone mu funkcje powinien być prawidłowo zlokalizowany. Lokalizacja to przestrzenne rozmieszczenie magazynu wobec producentów i odbiorców. Dzieli się ją na ogólną i szczegółową. Lokalizacja ogólna magazynu polega na takim rozmieszczeniu magazynów aby w przypadku składowania surowców i półproduktów znajdowały się w pobliżu skupu lub producenta natomiast w przypadku składowania wyrobów gotowych w pobliżu ośrodków konsumpcyjnego zapotrzebowania produktów. Metodą doboru tego typu lokalizacji jest tzw.metoda środka ciężkości. Polega ona na umiejscowieniu magazynu w takim miejscu, w którym odległość do wszystkich dostawców lub odbiorców będzie w przybliżeniu jednakowa.

Lokalizacja szczegółowa magazynu polega na wyborze określonej działki w miejscu wybranym podczas lokalizacji ogólnej. Działka pod magazyn powinna spełniać kilka istotnych warunków. Przede wszystkim teren ten powinien być prawidłowo uzbrojony. Istotne jest zapewnienie sieci wodno- kanalizacyjnej elektrycznej telefonicznej itp. Drugim warunkiem jest lokalizacja w pobliżu dróg dojazdowych. Warunek ten jest istotny dla zapewnienia magazynowi dogodnego dostępu transportowego. Ostatnim warunkiem jaki musi spełniać działka jest możliwość rozmieszczenia na niej budynków magazynowych w taki sposób, aby możliwy swobodny wjazd i wyjazd.
Licencja: Creative Commons
0 Ocena