Wszystko zaczyna się od planu Jak każde przedsięwzięcie tak i budowanie dochodowego serwisu internetowego, czy blogu powinno być poprzedzone odpowiednim planowaniem. Jest takie powiedzenie, że jeśli źle zaplanujesz działania, to planuj porażkę.

Data dodania: 2007-05-25

Wyświetleń: 2532

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Większość niepowodzeń w jakiejkolwiek dziedzinie jest spowodowanych błędami popełnionymi na etapie planowania. Tylko 20% wszystkich powodów dla których ponosi się porażkę jest związana z okolicznościami których faktycznie nie dało się przewidzieć.

Nie twierdzę, że improwizowanie jest złą metodą robienia biznesu. Twierdzę natomiast, że jest dużo mniej skuteczną metodą, niżeli działania podejmowane po ówczesnym ich precyzyjnym planowaniu.

Co daje planowanie

Proces planowania musi zostać przeprowadzony w taki sposób aby najważniejsze dla realizacji założonego celu pytania nie pozostały bez odpowiedzi.

Lista zadań


Jakie są posiadane przez nas zasoby, zarówno materialne jak i intelektualne?
Jakim dysponujmy horyzontem czasowym - do kiedy trzeba (chcemy) zrealizować zadanie?
Czy będzie niezbędna pomoc czynników zewnętrznych?
Jaka jest przewidywana wysokość środków, które przeznaczamy na realizację celu =/ lub odwrotnie miarą jest wyłącznie cel a środki nieograniczone (nie większe oczywiście niż zakładane korzyści.) - bardzo rzadko występujące podejście z reguły dotyczące wyłącznie absorbcji nakładów związnych z czasem pracy.
Jakie mogą się pojawić okoliczności, które mogłyby zagrozić realizacji założonych celów?
Czy przedsięwzięcie będzie realizowane etapami, i czy realizacja kolejnych etapów jest uzależniona od zakończenia poprzednich?
Czy realizacja przedsięwzięcia jest uzależniona od zewnętrznych okoliczności (usługi obce, pozwolenia, partnerzy)?Lista ta oczywiście absolutnie nie wyczerpuje wszystkich zagadnień związanych z przygotowaniem procesu planowania, jest wyłącznie wstępem do rozważań i etapem na którym można zweryfikować potrzeby angażowania dodatkowych czynników, takich jak:


dobór usługodawcy - dostawca domeny, powierzchnia na serwerze (hosting),
dobór partnerów - dostawcy linków i banerów,
dobór oprogramowania - do mechanizmu tworzenia strony, obróbki grafiki, systemów statystyk.Od czego zacząć?

Pierwszą i jedną z najważniejszych czynności jest precyzyjne określenie celu.
Nie jest to zadanie trudne, ale nader często jest lekceważone.
Zdarza się też że cel jest formułowany wyłącznie w myślach, co powoduje, że później jest zbyt często modyfikowany.

W fachowej literaturze np. Project Management Institite - Guide Book formułuje się następujące cechy jakie powinien spełniać cel.
Chodzi o regułę SMART. Jest to angielski akronim od słów:

Specific
Measurable
Agreed
Realistic
Time relation

czyli:

Szczegółowy
Mierzalny
Ambitny
Rrealistyczny
Terminowy (określony terminowo)

Jeśli cel, który chcesz osiągnąć spełnia powyższe kryteria dużo łatwiej będzie można zweryfikować czy został osiągnięty.

Dodatkowo przez swą mierzalność daje możliwość dokonywania korekt zamierzeń w przyszłości ponieważ w określonym okresie czasu jesteśmy w stanie mierzyć postęp realizacji celu w procentach np. w stosunku do upływającego czasu.

Przykład:
Dochody z mojego serwisu www.zyski.net będą od grudnia 2007 roku wynosiły 2.000 dolarów miesięcznie

Licencja: Creative Commons
0 Ocena