Artykuły

post

Tatuaż.

Tatuaż ma długą i interesującą historię, uchodzi więc od dawna za synonim tajemnych (a przez to nieczystych) praktyk, milcząco uznawanych za występne, skierowanych przeciwko obowiązującemu prawu i dobrym obyczajom, w przeciwieństwie do ogólnie szanowanych wypowiedzi artystycznych, jak np. malarstwo, rysunek, grafika czy rzeźba.