Od uruchomienia w 2019 r., program „Czyste Powietrze” stał się jednym z filarów polityki ekologicznej Polski, mając na celu walkę ze smogiem oraz poprawę efektywności energetycznej w budownictwie jedno- i wielorodzinnym. Rok 2024 przynosi szereg aktualizacji, które mogą wpłynąć na tysiące Polaków planujących termomodernizację swoich domów. Jakich zmian należy się spodziewać w programie Czyste Powietrze 2024? Do kiedy można wnioskować o wsparcie i jak złożyć stosowne dokumenty?

Data dodania: 2024-05-07

Wyświetleń: 141

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Wymiana okien z programu Czyste Powietrze 2024 – co się zmieniło?

Zmiany Czyste Powietrze 2024 – nowe warunki dla beneficjentów?

Program Czyste Powietrze powstał w odpowiedzi na alarmujące poziomy smogu, które w wielu miastach przekraczają normy Unii Europejskiej. Przyczynami tego stanu rzeczy są przestarzałe systemy grzewcze, niewystarczająca izolacja budynków, a także szerokie stosowanie paliw stałych, w tym węgla, w prywatnych gospodarstwach domowych. Poprzez finansowe wsparcie na wymianę starych kotłów, instalację nowoczesnych systemów ogrzewania oraz szeroko rozumianą termomodernizację budynków – np. montaż energooszczędnych okien, inicjatywa ma na celu znaczące zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, co przekłada się na lepszą jakość powietrza i poprawę komfortu życia mieszkańców.

Wsparcie dla właścicieli i współwłaścicieli budynków mieszkalnych może być udzielone w ramach klasycznej dotacji, dotacji z prefinansowaniem lub dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kredytu bankowego udzielonego na realizację prac termomodernizacyjnych. Program Czyste Powietrze 2024 umożliwia pozyskanie nawet do 100% zwrotu kosztów inwestycji, co jest możliwe w przypadku uzyskiwania przez gospodarstwo domowe niskich, określonych w regulaminie, dochodów.

Zmiany Czyste Powietrze 2024 obejmują przede wszystkim zwiększenie wymagań dotyczących urządzeń grzewczych spełniających ustanowione wymogi planu. Istotną aktualizacją jest też możliwość uzyskania najwyższego poziomu dofinansowania wyłącznie na jeden jednorodzinny budynek mieszkalny lub na jeden lokal znajdujący się w takim budynku. Nowelizacje nie będą natomiast dotyczyły warunków montażu stolarki otworowej.

- W zakresie wymiany okien i drzwi w mocy pozostają wymogi wprowadzone wraz z aktualizacją, która obowiązuje od 3 stycznia 2023 r. Dofinansowanie nadal będzie udzielane na wymianę stolarki otworowej i bram garażowych w budynkach starszych niż 10 lat – mówi Jarosław Prywałko, ekspert marki OknoPlus.

Program Czyste Powietrze 2024 – warunki i progi dofinansowań

Beneficjenci mogą się starać o wsparcie na poziomie podstawowym, podwyższonym lub najwyższym, w zależności od wysokości uzyskiwanych dochodów.

  • Próg podstawowy w programie Czyste Powietrze 2024 jest przeznaczony dla osób, których dochód roczny nie przekracza 135 000 zł. W ramach tego progu można uzyskać maksymalnie 66 000 zł dofinansowania na termomodernizację, w tym wymianę kotła na pompę oraz nowe drzwi i okna.
  • Podwyższony poziom dofinansowania jest przewidziany dla wnioskodawców uzyskujących średni miesięczny dochód na osobę nieprzekraczający 2651 zł w gospodarstwach jednoosobowych lub 1894 zł w wieloosobowych. W tym progu dochodowym zakładane jest uzyskanie maksymalnej kwoty dofinansowania w wysokości 99 000 zł.
  • Najwyższy poziom jest skierowany do wnioskodawców uzyskujących średni miesięczny dochód na osobę w wysokości do 1526 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego lub do 1090 zł dla gospodarstw wieloosobowych wnioskujących do programu Czyste Powietrze 2024. Warunki przewidują tutaj możliwość uzyskania maksymalnie 135 000 zł dotacji.

Program Czyste Powietrze 2024 – do kiedy obowiązuje i jak złożyć wniosek?

Nowe zasady programu wchodzą w życie 22 kwietnia 2024 r. Środki będą wydatkowane do 30 września 2029 r., natomiast zakończenie okresu przejściowego jest przewidziane na 13 czerwca 2024. Wniosek o uzyskanie wsparcia może być złożony przez Internet, pocztą lub osobiście w oddziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Złożenie wniosku online wymaga posiadania profilu zaufanego umożliwiającego potwierdzenie swojej tożsamości lub zatwierdzenia dokumentu podpisem elektronicznym.

Wybór okien do Programu Czyste Powietrze 2024 – warunki

Wymiana okien jest poważną inwestycją, na którą trzeba przeznaczyć zwykle od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Na solidne okna energooszczędne w wielu domowych budżetach zwyczajnie brakuje pieniędzy, więc dofinansowanie jest często jedyną szansą na wymianę stolarki otworowej i znaczące zmniejszenie wydatków na ogrzewanie domu. Osoby wnioskujące o wymianę okien z programu Czyste Powietrze mogą przeznaczyć pozyskane środki wyłącznie na produkty spełniające wymagania tego planu, a te dotyczą stopnia izolacyjności wybranych rozwiązań. Wymogi w zakresie stolarki pokrywają się z zapisanymi w Warunkach Technicznych 2021.

- Okna elewacyjne spełniające wymogi programu Czyste Powietrze 2024 powinny mieć współczynnik Uw nie wyższy niż 0,9 W/m2K, dachowe maksymalnie 1,1 W/m2K, a współczynnik przenikalności cieplnej kwalifikowanych drzwi zewnętrznych i bram garażowych nie może przekraczać 1,3 W/m2K. Takie parametry termoizolacyjności stolarki umożliwią efektywne oszczędzanie raz wytworzonej energii cieplnej i znaczne zmniejszenie rachunków – zwłaszcza w sezonie grzewczym – tłumaczy Jarosław Prywałko.

Licencja: Copyright - zastrzeżona
0 Ocena