Planując zakup motopompy musimy zastanowić się do jakich zastosowań będziemy ją wykorzystywać. Zapomnijmy od razu o zakupie urządzenia uniwersalnego, które wykorzystamy wszędzie i do wszystkiego. Oczywiście każda motopompa posiada pewien margines jej zastosowania.

Data dodania: 2008-04-04

Wyświetleń: 3021

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Znając zadania jakie stawiamy przed pompą, popatrzmy jakie posiada parametry:

Medium: do wody czystej, do chemikaliów, do cieczy zanieczyszczonych, do cieczy gęstych np. szlamu, do medium z większymi zanieczyszczeniami stałymi
Parametry tłoczenia: maksymalna wysokość podnoszenia, maksymalna wysokość ssania, wydajność, dopuszczalna średnica zanieczyszczeń.
Parametry użytkowe: średnica króćców przyłączeniowych węży, moc silnika, pojemność zbiornika, zużycie oraz rodzaj paliwa, wymiary motopompy, masa urządzenia, rodzaj transportu, poziom hałasu.

Do wody czystej

Tego rodzaju motopompy nadają się do wypompowywania wody ze zbiorników wodnych, przepompowywania wody z rzek, podlewania ogrodów i zasilania systemów nawadniania ogrodów przydomowych zwłaszcza. W ostatnim przypadku warto zwrócić uwagę na modele, które charakteryzują się niską emisją hałasu.
Urządzenia do wody czystej charakteryzuje wysoka wydajność i małe ciśnienie tłoczenia, a co za tym idzie, niska wysokość podnoszenia. Ze względu na potrzebę tłoczenia dużych ilości wody w krótkim czasie przystosowane są przede wszystkim do dużych średnicy węży, typowo 4 cale.


Wysokociśnieniowe

Przeznaczone są do tłoczenia wody czystej pod wyższym ciśnieniem. Charakteryzują się wysoką wartością parametru podnoszenia, co najmniej dwukrotnie większym niż motopompy z poprzedniej grupy.
Stosowane gdy dopuszczalny jest niewielki wydatek wody, jednak przy wysokim ciśnieniu roboczym. Wykorzystywane do transportowania wody na bardzo duże odległości. Stosowane na przykład w bardziej rozbudowanych systemach nawadniających.
Średnica króćców przyłączeniowych węży w większości modeli jest mała, typowo 2 cale. Wysokowydajne motopompy z tej grupy, przeznaczone do pracy z wężami 4 calowymi, stosuje się do armatek wodnych w pożarnictwie.



Do chemikaliów

Przeznaczone głównie do pompowania cieczy chemicznie nieobojętnych np. kwas mlekowy, kwas octowy, azotan magnezu, siarczan amonowy, detergenty, kwasy tłuszczowe, ocet, woda słona, mydło, metanol, gliceryna.
Tego typu urządzenia posiadają ograniczenie temperatury pracy, która powinna wahać się w przedziale od -7 do 54 stopni Celsjusza.
Pompy wymagają szczególnej dbałości i płukania słodką wodą po każdym użyciu.
Motopompy tego rodzaju nadają się także do pompowania wody pitnej. Nie pozostawiają bowiem w tłoczonym medium zanieczyszczeń aluminium, które w pozostałych modelach powstają w samym mechanizmie pompy podczas tarcia.



Pływające

Urządzenia specjalistyczne, przeznaczone do napełniania zbiorników wody w samochodach gaśniczych lub zbiorników rozkładanych. Ponadto motopompa może być wykorzystana do wypompowywania wody z zalanych pomieszczeń, z naturalnych i sztucznych cieków i zbiorników wodnych. Szczególnie przydatna podczas działań przeciwpowodziowych. Pompy z wirnikiem typu otwartego umożliwiają pompowanie wody silnie zanieczyszczonej.
Pływak wykonany z włókna szklanego i żywicy epoksydowej, wypełniony pianką poliuretanową nie pozwala na zatonięcie pompy.



Półszlamowe

Małe pompy szlamowe, przeznaczone do pompowania medium z dużymi rozmiarami zanieczyszczeń stałych. Mogą być stosowane do odwadniania wykopów, piwnic i studzienek kanalizacyjnych. Stanowią alternatywę do dużych pomp w pełni szlamowych, szczególnie pod kątem ceny. Ze względu na swoje rozmiary mogą być przewożone w niewielkich pojazdach.



Szlamowe

Stosowane głównie do unieszkodliwiania skutków powodzi, pompowania silnie zapiaszczonej wody z wykopów budowlanych lub w naprawach sieci wodociągowej. Można je również stosować do oczyszczania budynków gospodarczych oraz w rolnictwie itp.
Mogą pompować natomiast ciecze zawierające cząstkowe ciała stałe np. sznurki, części organiczne roślin i zwierząt, gęsty szlam, małej wielkości kamienie. Jedynym ograniczeniem medium, jakie może być tłoczone jest średnica króćców podłączeniowych węży.
Ze względu na zastosowanie gumowej przepony i gumowych zaworów zwrotnych nie należy ich stosować do substancji ropopochodnych, które działają rozpuszczająco na gumę.
Motopompy szlamowe mogą pracować "na sucho" oraz nie trzeba ich zalewać przed użyciem.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena