Szybki rozwój nowoczesnych technologii informatycznych powoduje, że na rynku pojawia się wiele narzędzi i systemów informatycznych, których przeznaczeniem jest wspieranie procesu zarządzania przedsiębiorstwem.

Data dodania: 2007-06-26

Wyświetleń: 4040

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Szybki rozwój nowoczesnych technologii informatycznych powoduje, że na rynku pojawia się wiele narzędzi i systemów informatycznych, których przeznaczeniem jest wspieranie procesu zarządzania przedsiębiorstwem. Systemy te mogą być wykorzystywane do wspierania tylko najistotniejszych obszarów działalności firmy, jak również mogą kompleksowo wspierać cały proces zarządzania. Przykładem wąskiego zakresu zastosowania tychże narzędzi są systemy do zarządzania relacjami z klientami, zwane systemami klasy CRM (Customer Relationship Management).

Na rynku oferowanych jest również wiele zintegrowanych systemów informatycznych, które wspomagają wszystkie procesy związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Z reguły składają się one z kilku współpracujących ze sobą modułów, takich jak wspomniany CRM, moduł finansowo - księgowy, moduł kadrowy, moduł wspierający zarządzanie produkcją itp. Wdrożenie tego typu systemu zawsze wiąże się ze znacznymi kosztami, a sam system stanowiący uniwersalne rozwiązanie może nie do końca odpowiadać indywidualnym potrzebom danego przedsiębiorstwa.

Z tego powodu każde przedsiębiorstwo rozważające zakup i wdrożenie tego typu rozwiązania powinno się zastanowić czy gotowe, uniwersalne rozwiązanie w pełni będzie zaspakajało jego potrzeby i czy ewentualnie nie zdecydować się na nieco inne rozwiązanie, jakim jest dedykowany system informatyczny. Tego rodzaju produkt powstaje w oparciu o usługi informatyczne zwane projektowaniem „pod klucz”. Pozwala to na stworzenie systemu informatycznego dostosowanego do indywidualnych potrzeb i wymagań konkretnego przedsiębiorstwa. Wybór tego typu rozwiązania wiąże się oczywiście z poniesieniem większych kosztów, ale gwarantuje sprawne funkcjonowanie systemu i zadowolenie z dokonania inwestycji w profesjonalny system informatyczny spełniający wszystkie oczekiwania i potrzeby danego przedsiębiorstwa.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena