Północno-zachodnie rubieże Wielkopolski to jeden z nielicznych "podwójnych" powiatów, a mianowice powiat czarnkowsko-trzcianecki. Podwójnych w tym sensie, że część administracji znajduje się w jednej a część w drugiej miejscowości.

Data dodania: 2009-07-22

Wyświetleń: 2012

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Po ostatnich reformach administracyjnych, które miały miejsce dokładnie w 1999 roku, na terenie wielkopolski powstał tylko jeden taki twór. Oczywiście twórcom przyświecał jeden cel - uniknięcie potężnego konfliktu między władzami i mieszkańcami danego miasta.
Z pewnością więcej do powiedzenia w tej sprawnie miałaby "większa połówka" powiatu czyli Trzcianka. Osada ta działająca już od trzynastego wieku pełniła, jak to było często w tamtych czasach, funkcję swego typu przystanku na trakcie w tym przypadku poznańsko-kołobrzeskim, a w późniejszym okresie region znany był z sukiennictwa. Z ciekawostek warto też wspomnieć iż samo miasto było w okresie międzywojennym stolicą powiatu noteckiego, tak więc mogłoby i miałoby prawo aspirować do głównej siedziby aktualnej jednostki terytorialnej.
Wracając do czasów teraźniejszych to powiat czarnkowsko-trzcianecki jest jednak powiatem z siedzibą w mniejszym Czarnkowie. Miasteczko znane od średniowiecza może poszczycić się zabytkami typu kamienice z dziewiętnastego wieku, browar z tego samego okresu czy późnogotyckim kościołem. Warto wspomnieć o położeniu geograficznym, Czarnków położony jest na morenach i nazwa Szwajcaria Czarnkowska nie jest zbyt odległa od rzeczywistości.
Jak widać obie wymienionie miejscowości mają swoje niezaprzeczalne miejsce w historii kraju i regionu. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że kolejna - a pewnie w przyszłości kiedyś to nastąpi - reforma administracyjna nie zburzy aktualnego konsensusu między przepięknymi miasteczkami.
Licencja: Creative Commons
0 Ocena