Profil Użytkownika

Moja praca to

Nazywam się Krzysztof Kubik i grafiką w szerokim tego słowa znaczeniu zajmuję się już od wielu lat. Również od wielu lat obserwuję rynek freelancerski w Polsce i na świecie. Daje mi to możliwość postrzegania branży graficznej z różnych punktów widzenia

Pokaż więcej