Profil Użytkownika

Karnawałowe szaleństwo

Karnawałowe szaleństwo

Jan Kochanowski, szesnastowieczny poeta z Czarnolasu tak pisał o szalonych zabawach i tańcach w Pieśni XX, rozpoczynającej się słowami: Miło szaleć, kiedy czas po temu, A tak, bracia, przypij każdy swemu, Bo o głodzie nie chce się tańcować, A podpiwszy, łacniej już błaznować. Parafrazując słowa poety można stwierdzić, że karnawał jest czasem...