Zatrudnienie cudzoziemca w Polsce to proces, który wymaga starannego przygotowania. Jednym z kluczowych etapów jest uzyskanie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi.

Data dodania: 2024-04-02

Wyświetleń: 134

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi w Warszawie: wskazówki i pomoc MAGFIN

W tym artykule przedstawimy szczegółowo:

 • Czym jest oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi i dlaczego jest potrzebne?
 • Jak samodzielnie uzyskać wniosek w Warszawie: instrukcja krok po kroku.
 • Zalety kontaktu z MAGFIN w celu złożenia wniosku.
 • Dodatkowe usługi MAGFIN związane z zatrudnianiem cudzoziemców.

Czym jest oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi?

Jest to dokument potwierdzający zamiar legalnego zatrudnienia cudzoziemca przez polskiego pracodawcę. Procedura legalizacji pozwala obywatelowi jednego z 5 państw: Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii i Ukrainy wykonywać pracę w Polsce. Nawet jeśli nie jesteś obywatelem tych pięciu krajów, zawsze możesz skontaktować się z nami, a my znajdziemy dla Ciebie najlepszą opcję.

Wniosek umożliwia:

 • Uzyskania wizy typu D w celu podjęcia pracy w Polsce (starasz się o nią w ambasadzie/konsulacie RP za granicą).
 • Legalizacji pobytu cudzoziemca w Polsce (jeśli już przebywa w Polsce).

Jak samodzielnie uzyskać wniosek w Warszawie:

 1. Przygotuj wniosek
 • Wypełnij wniosek w języku polskim.
 1. Dołącz do wniosku:
 • Wypis z KRS (dla osób prawnych).
 • Pełnomocnictwo (jeśli wniosek jest składany przez przedstawiciela).
 • Dokumenty potwierdzające miejsce rejestracji spółki.
 • Informacje o wakacie: opis, wymagania dotyczące wykształcenia/doświadczenia, wynagrodzenie.
 • Informacje o cudzoziemcu: imię i nazwisko, data urodzenia, obywatelstwo, numer paszportu.
 1. Złóż wniosek:
 • Osobiście do powiatowego urzędu pracy właściwego dla siedziby, w przypadku spółki lub dla miejsca stałego pobytu pracodawcy w przypadku osoby fizycznej, dotyczy jednoosobowej działalności gospodarczej.
 • Online przez portal praca.gov.pl (nie we wszystkich województwach).
 • Oświadczenie możesz również przesłać za pośrednictwem poczty polskiej. W takim przypadku warto wykupić dodatkową usługę, jaką jest potwierdzenia odbioru, będzie ono potwierdzeniem złożenia oświadczenia. Urząd będzie się z tobą kontaktował w przypadku konieczności uzupełnienia braków
 1. Zachowaj obowiązujący termin:

Oświadczenie powinieneś złożyć przed zatrudnieniem cudzoziemca. Pamiętaj, że obcokrajowiec może podjąć zatrudnienie dopiero, gdy powiatowy urząd pracy wpisze oświadczenie do ewidencji oświadczeń. Warto, więc złożyć oświadczenie z wyprzedzeniem.

 1. Oczekuj na decyzję:
 • Okres rozpatrzenia: 30 dni (zezwolenie standardowe), 14 dni (praca sezonowa).
 • W przypadku pozytywnej decyzji: otrzymanie oryginału podstemplowanego wniosku.

Zalety złożenia wniosku z MAGFIN:

 • Oszczędność czasu i wysiłku: pracownicy firmy zajmą się zebraniem i sporządzeniem dokumentów, złożeniem wniosku i otrzymaniem decyzji.
 • Kompetentne sporządzenie wniosku: z uwzględnieniem wszystkich wymogów prawnych, co gwarantuje brak błędów, otrzymanie pozytywnej opinii oraz przyspieszenie procesu otrzymania decyzji.
 • Konsultacje we wszystkich kwestiach: pracownicy MAGFIN udzielą szczegółowych informacji na temat procedury składania wniosku i legalizacji pracy cudzoziemca.
 • Wsparcie na wszystkich etapach: od złożenia wniosku do uzyskania zezwolenia na pracę oraz będzie mógł komunikować się z pracownikami urzędu powiatowego w Twoim imieniu.

Dodatkowe usługi MAGFIN:

 • Pomoc w uzyskaniu wizy w celu wykonywania pracy.
 • Legalizacja pobytu cudzoziemca w Polsce.
 • Rejestracja firmy w Polsce.
 • Usługi księgowe.
 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej.

Koszt usług MAGFIN zależy od złożoności zadania i pakietu usług.

Kontakt MAGFIN:

Strona internetowa: https://magfin.pl/en/

Telefon: +48 531 510 005, +48 791 510 513

Z pomocą MAGFIN szybko i bezbłędnie uzyskasz oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi i legalnie zatrudnisz pracownika zarówno w  Warszawie, jak i w całej Polsce.

Pamiętaj:

Przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców w Polsce stale się zmieniają!

Licencja: Copyright - zastrzeżona
0 Ocena