Profil Użytkownika

Kiedy decydować się na strone internetową bez narzędzi do zarządzania treścią?

Kiedy decydować się na strone internetową bez narzędzi do zarządzania treścią?

Jednym z pytań, które powinno pojawić się podczas procesu projektowania strony internetowej, jest pytanie o sposób modyfikacji znajdujących się na niej treści. Postaram się opisać plusy i minusy wszystkich znanych mi rozwiązań, poczynając od najprostszej, czyli statycznej strony internetowej bez narzędzi do edycji treści.