Profil Użytkownika

Car-to-graph – z nami do sukcesu po drodze

Car-to-graph – z nami do sukcesu po drodze

W miarę rozwoju technologii nowoczesne rozwiązania stają się coraz bardziej popularne, a oczekiwania użytkowników rosną. Wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów Spółka Emapa stworzyła autorską technologię zbierania i weryfikacji danych mapowych w terenie, gwarantującą najwyższą precyzję oraz aktualność oferowanych map cyfrowych.