Profil Użytkownika

Model ekonometryczny

Rodzaj: Artykuł

Modelem ekonometrycznym zwykło się nazywać opis interesującego nas fragmentu ekonomicznej rzeczywistości, uwzględniający tylko istotne jej elementy. Ekonometria to zbiór metod z pogranicza statystyki i ekonomii.

Ekonometria

Rodzaj: Artykuł

Ekonometria jest zbiorem różnych metod, stworzonych poza ekonomią, jednak wykorzystywanych przez nią. Powiązania zjawisk ekonomicznych są bardzo złożone i trudno jest oddać precyzyjnie ich postać formalną.

Segmentaca Klientów

Rodzaj: Artykuł

Modele statystyczne i marketing analityczny Zaledwie kilka firm w Polsce specjalizuje się w modelach statystycznych, a w szczególności w modelach data mining. Metoda opiera się na technikach automatycznej analizy danych, których zadaniem jest rozpoznanie zależności występujących pomiędzy zmiennymi w bazach danych.

KLasyfikacja wielocechowa

Rodzaj: Artykuł

Metody alternatywne w klasyfikacji wielocechowej. Zasadność stosowania zaawansowanych metod statystycznych w procesie podejmowania decyzji jest w dzisiejszych czasach niepodważalna. Metody klasyczne statystyki jednowymiarowej są metodami powszechnie stosowanymi w wielu dziedzinach i branżach.

Statystyka w podejmowaniu decyzji i marketingu

Rodzaj: Artykuł

Celem artykułu jest przedstawienie zastosowania analizy wielowymiarowej w procesie podejmowania decyzji. Pokazano przykład ilustrujący, który podkreśla fakt niewielkiej ilości metod statystycznych mogących rozwiązać ten problem.

Profil

Rafał Tkocz

Autor
Napisz wiadomość
Artykułów:
5
Kod partnerski:
/p:13014

Data urodzenia:
1995-09-26
Dołączył:
2009-09-26 13:57:39
Województwo:
inny_kraj

Ostatnie logowanie:
01-10-2009