Prawa pracownicze w Wielkiej Brytanii dotyczą większości stanowisk pracy. Osoba zatrudniona powinna zatem sprawdzić, czy jest objęta takimi przepisami i czy nie dochodzi do nadużyć. Poznaj najważniejsze regulacje dotyczące pracy w UK.

Img

Czas pracy

Zgodnie z brytyjskim prawem możesz pracować maksymalnie 48 godzin tygodniowo, chyba że zgodzisz się pracować w większym wymiarze. Niekiedy pracownicy zobowiązani są do pracy wieczorami lub w weekendy bez dodatkowego wynagrodzenia w celu wypracowania wcześniej umówionych tygodniowych godzin pracy. Ponadto czas pracy nie może przekraczać 8 godzin w ciągu 24 godzin z wyjątkiem pracowników nocnej zmiany. Pracownicy pracujący na wspomnianą zmianę mają prawo do bezpłatnych ocen zdrowia przed rozpoczęciem wykonywania swoich obowiązków. Prawnie uregulowano też kwestię 11-godzinnego wypoczynku w ciągu dnia i 1 dnia wolnego w tygodniu. Pracownik w UK może też zrobić sobie przerwę w wykonywaniu zadań o długości co najmniej 20 minut, jeśli czas pracy wynosi przynajmniej 6 godzin.

Pracownicy nocnej zmiany nie powinni pracować więcej niż średnio osiem godzin dziennie, łącznie z nadgodzinami, w przypadku kiedy są one częścią normalnych godzin pracy pracownika nocnej zmiany. Trzeba wiedzieć, że pora nocna to czas pomiędzy godziną 23.00, a 6.00 rano, choć pracodawca i pracownik mogą określić tym mianem inną porę. Jeśli będzie miało to miejsce, czas ten musi wynosić co najmniej 7 godzin i obejmować przedział czasowy od godziny 24.00 do 5.00 rano.

 

Prawo do minimalnego wynagrodzenia

Każdego roku w Wielkiej Brytanii zmianie ulega stawka minimalnego wynagrodzenia. Jest to stawka godzinowa brutto. Zatrudniając osoby na terenie UK za mniejsze wynagrodzenie łamie się prawo. Stawki mogą być inne dla pracowników w różnych przedziałach wiekowych i w zależności od wykonywanej pracy. Więcej porad związanych z życiem na emigracji można znaleźć na stronie https://www.easysend.pl/blog/. Sprawdzisz tam m.in. informacje na temat pracy, finansów, zdrowia, wypoczynku i kultury Wielkiej Brytanii.

 

Płatny urlop w UK

Prawo do płatnego urlopu przysługuje każdemu pracownikowi, w tym pracownikom sezonowym i zatrudnionym przez agencję pracy. Rozpoczyna się ono od pierwszego dnia zatrudnienia. Nie występuje tu pojęcie minimalnego okresu zatrudnienia, co wydaje się sporym udogodnieniem. Za każdy tydzień urlopu pracodawca musi wypłacać równowartość tygodniowego wynagrodzenia.

 

Co pracodawca ma obowiązek zapewnić bezpłatnie?

Każdy pracodawca musi zagwarantować zatrudnionym osobom szkolenie bhp, środki ochrony w miejscu pracy, jeśli takie są wymagane, kontrolę stanu zdrowia, jeśli obowiązki pełnione są w warunkach mogących zagrażać zdrowiu. Ponadto pracodawca bezpłatnie zapewnia regularne kontrole zdrowia w przypadku pracy nocnej i badanie stanu zdrowia przed rozpoczęciem pracy na danym stanowisku. Dodatkowo warto wiedzieć, że pracownicy zawsze mogą zasięgnąć porad o swoich prawach lub zgłosić nadużycia tych praw poprzez infolinię.

Rozważając rozpoczęcie pracy w Wielkiej Brytanii powinno się wiedzieć, jakie prawa przysługują pracownikom. Najważniejsze regulacje dotyczą czasu pracy oraz zatrudnienia. Znając swoje uprawnienia można uniknąć nadużyć ze strony nieuczciwych przedsiębiorców.

Licencja: Copyright - zastrzeżona