Profil Użytkownika

Prognozowanie sprzedaży

Prognozowanie sprzedaży

Prognozowanie sprzedaży jest oszacowaniem przyszłej jej wielkości i może być szacowane na podstawie rejestru dotychczasowej sprzedaży oraz badań rynkowych. Informacje, które są wykorzystywane, muszą  być jednak dobrze zorganizowane i powinny zawierać wielowymiarowe statystyki także na temat czynników wpływających na wielkość sprzedaży.

Prognozowanie i symulacje

Prognozowanie i symulacje

Na wielu kierunkach ekonomicznych studenci mają do czynienia z przedmiotami scisłymi. Niektóre z nich to ekonometria, prognozowanie i symulacje oraz statystyka. Zrozumienie teorii przedmiotowej nie jednej osobie nastręcza kłopotu ze względu na zawanasowane techniki matematyczne użyte w metodach badawczych.

Profil

ekonometria

Autor
Napisz wiadomość
Artykułów:
2
Kod partnerski:
/p:29292

Dołączył:
2013-03-21 17:22:32

Ostatnie logowanie:
01-04-2013