Księgowość

Księgowość

Lista artykułów

Rodzaje treści
post

Jak wybrać dobrą księgową? Małe biura rachunkowe i duże firmy

Prowadzisz działalność gospodarczą i chcesz, by Twoją księgowością zajęła się zewnętrzna firma lub doświadczona księgowa? Możesz skorzystać z usług dużych, korporacyjnych biur rachunkowych lub tych mniejszych, w których zatrudnionych jest kilka osób. Sprawdź, na co zwrócić uwagę, wybierając księgową lub biuro rachunkowe.

post

Mały podatnik CIT w 2019 r.

Mały podatnik CIT to podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro.

post

Wzrost kar za niektóre przestępstwa skarbowe 2019

Co roku w wyniku przestępstw skarbowych i wykroczeń o podobnym charakterze budżet państwa traci potężne kwoty, którymi można byłoby wspomóc najsłabsze grupy społeczne. Ministerstwo Sprawiedliwości chce walczyć z szarą strefą w podatkach i zwiększać stawki sankcji za wykroczenia i przestępstwa skarbowe.

post

Koszt zatrudnienia pracownika w 2020 r.

Do 15. czerwca każdego roku Rada Ministrów powinna przedstawić propozycję minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej na przyszły rok. Padła już pierwsza propozycja minimalnego wynagrodzenia w 2020 roku, która może wzrosnąć o 200 zł.

post

Zmiany CIT 2020

Rada Ministrów ma przyjąć w trzecim kwartale 2019 roku projekt ustawy o zmianie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Wprowadzenie nowych przepisów ma na celu zapobieganie przenoszeniu przez korporacje zysku za granicę.

post

PIT–NZ

Zgodnie z przepisami ustawy o PIT osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od całości dochodów, bez względu na miejsce ulokowania ich źródła.

post

Ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców w 2019 roku

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce, finansowanych z Narodowego Funduszu Zdrowia w skrócie NFZ mają osoby, które mają obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu i mieszkają w jednym z tych państw.

post

Sposoby rozliczeń firm

Które podmioty mają wybór, a które obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych? Czym różni się to od prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów? Odpowiedź na te i inne pytania poniżej.