Finanse Firmy

Rodzaje treści
Okres
Na czym polegają transakcje forward?

Na czym polegają transakcje forward?

Świat jest globalną wioską, a członkostwo Polski we Wspólnocie Europejskiej daje polskim firmom swobodę działania na europejskim rynku. A to oznacza, że wiele przedsiębiorstw bardzo często rozlicza się z zagranicznymi kontrahentami i w tym celu musi dokonywać operacji wymiany walut. To z kolei wiąże się z ryzykiem poniesienia straty związanej ze zmianą kursu.