Szkolenia BHP

Szkolenia BHP

Lista artykułów

Rodzaje treści
post

Szkolenie BHP - co to takiego?

Szkolenie BHP to obowiązkowy element wykonywania każdego rodzaju pracy. Przeszkolenie i zapoznanie pracownika z zasadami dotyczącymi higienicznej oraz bezpiecznej pracy należy do podstawowych obowiązków każdego pracodawcy.

post

Jak wygląda wprowadzanie ISO?

Dobranie odpowiednich schematów jest kluczową i niezbędną kwestią do poprawnego wdrażania certyfikacji ISO. Wszystkie etapy wyszczególnimy w kolejnych podpunktach.

post

BHP nasze powszednie

Czy podejmując pracę, zostaliście zapoznani z obowiązującymi zasadami bhp, czy tylko podsunięto wam do podpisania regulamin? Zakład, że to drugie.

post

Szkolenie wstępne z BHP

Szkolenia wstępne z BHP są obowiązkowe dla wszystkich pracowników w pierwszym dniu ich pracy. Obowiązek przygotowania takiego szkolenia spoczywa oczywiście na pracodawcy, ale to nie oznacza, że musi on przeprowadzić je osobiście.

post

Szkolenie bhp to dzisiaj wymóg czy potrzeba?

Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy jest dzisiaj podstawowy wymogiem, jaki stawiany jest przed każdym przedsiębiorcą.  Szczególny nacisk na szkolenia bhp kładziony jest wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z rynkiem rzemieślniczym. 

post

Co daje szkolenie BHP

Szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy, w skrócie bhp jest podstawowym szkoleniem jakie przechodzi każdy nowozatrudniony  pracownik, mówimy wówczas o szkoleniu wstępnym oraz szkolenie okresowe, które odbywają pracownicy w celu przypomnienia podstawowych zasad bhp podczas pracy.

post

Szkolenia BHP

Czy pracownicy powinni odbyć  szkolenia BHP? Jeśli tak, to kto może je przeprowadzić - pracodawca czy specjalistyczna firma szkoleniowa?  Jakie są rodzaje szkoleń? Odpowiedź w tym artykule.