Profil Użytkownika

Profil Użytkownika

Wdrożenie RODO

Rodzaj: Artykuł

Wdrożenie nowego rozporządzenia unijnego wymaga odpowiedniego przygotowania. Wiele obowiązków o charakterze organizacyjnym wymusi na administratorach danych osobowych zmiany sposobu ich funkcjonowania. Zmiany te są procosami, które rozkładają sie w czasie. Czasu na wdrożenie RODO jest jednak coraz mniej.  

Nowy element w dokumentacji ODO

Rodzaj: Artykuł

Ochrona praw i wolności osób, których dane dotyczą oraz obowiązki i odpowiedzialność prawna administratorów i podmiotów przetwarzających wymagają jasnego doprecyzowania oczekiwań organów nadzorczych w ramach ich działań monitorujących ochronę danych osobowych.

Inspektor ochrony danych

Rodzaj: Artykuł

Ochrona danych osobowych będzie skuteczna, gdy wzmocnione i doprecyzowane zostaną obowiązki administratorów lub podmiotów przetwarzających poprzez zapewnienie wewnętrznych rozwiązań organizacyjnych w zakresie monitorowania i egzekwowania przepisów o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe w chmurze

Rodzaj: Artykuł

Każda czynność związana z przetwarzaniem danych osobowych powinna odbywać się z poszanowaniem zasad wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa tj. Ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

Profil

Alfred Spychała

Autor
Artykułów:
34
Kod partnerski:
/p:20644

Data urodzenia:
1958-05-20
Dołączył:
2011-05-18 17:36:57
Miasto:
Zielona Góra

Ostatnie logowanie:
04-01-2018