Uczestnicy w ruchu drogowym są różni i sytuacji, które mogą nas spotkać podczas poruszania się po drogach są niezliczone ilości. Może się tak zdarzyć, że będziemy uczestnikami wypadku. O ile w Polsce każdy wie jakie są procedury w takim przypadku, o tyle może nam sprawić trudność odpowiednie zachowanie się np. na terenie Niemiec.

Data dodania: 2020-08-18

Wyświetleń: 352

Przedrukowań: 1

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Wypadek w Niemczech? O tym musisz pamiętać!

Pierwsze czynności

 

Tak jak podczas wypadku w każdym innym państwie pierwsze co należy zrobić, to zabezpieczyć miejsce wypadku. W tym celu o ile to możliwe to włączenie świateł awaryjnych czy też ustawienie trójkąta ostrzegawczego. Należy jednak pamiętać również o tym, aby czynności te wykonywać po uprzednim upewnieniu się, że nie grozi nam żadne dodatkowe niebezpieczeństwo. Warto jest również założyć kamizelkę odblaskową, aby być bardziej widocznym przez innych uczestników ruchu drogowego. Często również pojawia się pytanie, czy usuwać pojazd z miejsca wypadku. Otóż odpowiedzi są dwie. Jeżeli znacznie utrudnia to ruch innych pojazdów a szkody związane z wypadkiem są niewielkie – to jak najbardziej należy usunąć auto. Jeżeli szkody są znaczne, należy pozostawić auto w dotychczasowym miejscu do momentu, aż zdarzenie zostanie zarejestrowane przez odpowiednie służby (zazwyczaj na miejscu pierwsza zjawia się Policja, niem. Polizei).

 

Często pojawia się również pytanie, kiedy wzywać policję. Otóż nie ma na to również jednoznacznej odpowiedzi. Zarówno jeśli chodzi o małe uszkodzenie karoserii (tutaj nie ma obowiązku wzywania policji) jak i poważne zdarzenie powinno się wezwać policję. Z doświadczenia wiadomo, że jednak za każdym razem jest to opłacalne. Na przykład jeżeli odjedziemy z miejsca wypadku nie powiadamiając służb to jest to traktowane jako ucieczka z miejsca wypadku i może za to grozić nawet rozprawa sądowa (znane są przypadki chociażby odebrania uprawnień na 3 miesiące i wysoka grzywna finansowa).

 

Pomoc medyczna

 

Tak jak w każdym innym przypadku należy udzielić pomocy poszkodowanym. Zanim jednak przystąpi się do udzielania pierwszej pomocy należy skorzystać z telefonu alarmowego, aby powiadomić odpowiednie służby. Dla Niemiec jest to odpowiednio numer 112 lub 110. Po wezwaniu pomocy, o ile to możliwe należy przystąpić do działań ratunkowych. Działania te również należy przeprowadzać mając na uwadze przede wszystkim własne bezpieczeństwo.

 

Dokumentacja z wypadku

 

Jeżeli już staniemy się nieszczęśliwymi uczestnikami wypadku i wykonamy powyższe czynności należy zabezpieczyć się od strony formalnej. Jeżeli na miejsce nie jest wzywana policja, to powinniśmy zainteresować się takimi dokumentami jak:

 

  • dokumenty tożsamości uczestników wypadku,

  • rejestracja pojazdu biorącego udział w wypadku,

  • adres zamieszkania kierowcy i dane jego polisy ubezpieczeniowej,

 

Bardzo ważne jest zanotowanie konkretnej godziny i miejsca zdarzania a także dokonanie dokumentacji fotograficznej zarówno wszelkich uszkodzeń jak i miejsca zdarzenia. Jeżeli są jacyś świadkowie to również warto zanotować ich dane. Zebranie tych wszystkich danych włącznie ze zdjęciami może być dla nas zbawienne w momencie, kiedy konieczne będzie ustalenie sprawcy wypadku. Na sam koniec istotne jest sporządzenie protokołu wypadku i uzyskanie na nim podpisów osób biorących udział w zdarzeniu.

Na koniec – firma ubezpieczeniowa

 

Ostatnim ważnym elementem jest zgłoszenie szkód do firmy ubezpieczeniowej. Należy uczynić to każdorazowo, kiedy bierzemy udział w wypadku. Obowiązek zgłoszenia takich zdarzeń zazwyczaj jest zawarty w umowie ubezpieczeniowej. Jeżeli jesteście osobiście sprawcami wypadku wystarczy kontakt z własnym ubezpieczycielem. Jeżeli to wy jesteście ofiarami to należy poinformować własnego ubezpieczyciela jak i ubezpieczyciela sprawcy.

 

I na tym koniec?

 

Koniec będzie wtedy, kiedy będziemy mieli znów sprawne auto. O tyle dobrze, jeśli jest ono uszkodzone w nieznacznym stopniu i możemy samodzielnie odjechać nim z miejsca zdarzenia. Jeżeli natomiast nie ma takiej możliwości musimy jednak wezwać auto lawetę. W Niemczech dość powszechnym jest stosowanie dodatkowego pakietu ubezpieczeniowego oferowanego przez firmę ADAC.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena