Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest prawną formą przedsiębiorstwa utworzoną przez jednego bądź więcej wspólników.

Img

Jest to najczęściej prowadzony podmiot gospodarczy w Polsce, jednak zainteresowanie tą spółką jest równie ogromne w innych krajach unijnych.


Podmiot ten charakteryzuje się przede wszystkim ograniczoną odpowiedzialnością wspólników za zobowiązania zaciągane przez spółkę. Najprościej mówiąc oznacza to, że długi przez nią zaciągnięte nie będą regulowane z prywatnego mienia założycieli, a wyłącznie z majątku spółki.


W spółce tej działają następujące organy:
- ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW - jest to najwyższa władza spółki z o.o., która podejmuje wszelkie uchwały.
- ZARZĄD - powołuje go Zgromadzenie Wspólników. Organ ten prowadzi sprawy spółki oraz ją reprezentuje.
- RADA NADZORCZA/KOMISJA REWIZYJNA - powołanie tych organów jest obligatoryjne, gdy kapitał spółki przekroczy 500 000 złotych. Sprawują one nadzór nad każdą dziedziną działalności spółki.


Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze względu na swoje cechy charakterystyczne jest niezwykle często wybierana przez potencjalnych przedsiębiorców. Osoby takie zobowiązane są do przeprowadzenia rejestracji danego podmiotu, która jest niezwykle problematyczna. Spółka musi bowiem zostać wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. W tym celu konieczne jest sporządzenie umowy spółki w formie aktu notarialnego. Formalności te sprawiają, że tradycyjna procedura ewidencyjna może zająć nawet kilka tygodni.

 

Od 2012 roku możliwe stało się założenie spółki z o.o. za pomocą platformy rejestracyjnej dostępnej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Aby móc tego dokonać przedsiębiorca musi uzyskać wpis do systemu eKRS. Kolejno należy przygotować dane konieczne do zarejestrowania spółki tj. jej nazwę, dane adresowe, właściwy sąd rejestrowy oraz listę wspólników. Co ważne, każdy ze wspólników musi posiadać aktywne konto eMS. W dalszym etapie wcześniej przygotowane informacje należy wprowadzić do formularza wniosku w systemie. Program samodzielnie generuje należyte dokumenty, które przed podpisaniem należy dokładnie sprawdzić. Jeśli weryfikacja przeszła pomyślnie wniosek należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym i wysłać do sądu.
 

Rejestracja spółki z o.o. na odległość to ogromne udogodnienie dla przedsiębiorców. Korzystając z platformy, przedsiębiorcy nie muszą marnować swojego czasu na wizyty w urzędach oraz samodzielne wypełnianie wniosków i formularzy. Przy pomocy kilku kliknięć w przeciągu jednej doby, mogą stać się właścicielami podmiotu gotowego by niemal natychmiast poprowadzić pod sobą działalność. Co więcej, rejestracja przy wykorzystaniu wzorca umowy ogranicza opłaty rejestracyjne w tym taksę notarialną.

 

Jeszcze do niedawna, aby skorzystać z systemu S24 niezbędne było posiadanie numeru PESEL, co niestety uniemożliwia skorzystanie z internetowej rejestracji obcokrajowcom. Aktualnie logować się do systemu eKRS mogą zarówno obywatele z Polski, jak i osoby z zagranicy.
 

Licencja: Creative Commons