0
głosów
- +

Zdolność do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej spółki akcyjnej

Autor:

Aktualizacja: 14.10.2016


Kategoria: Gospodarka / Prawo


Artykuł
  • 0 głosów dodatnich
  • 0 głosów ujemnych
  • 625 razy czytane
  • 0 przedrukowany
  • 0 Polemik/Poparć <span class="normal">Odpowiadanie na artykuł</span>
  • Licencja: CR <span class="normal">Wszelkie prawa zastrzeżone. Artykuł może być opublikowany jedynie na Artelis. Zabronione jest pobieranie artykułu i korzystanie z niego bez pismnej zgodny autora i serwisu Artelis.pl&nbsp;</span>
Dostęp bezpłatny <span class="normal">Dostęp do treści jest bezpłatny.<br/> Inne pola eksploatacji mogą być zastrzeżone sprawdź <b>licencję</b>, żeby dowiedzieć się więcej</span>
 

Członkostwo w radzie nadzorczej spółki uzależnione jest od posiadania zdolności do pełnienia tej funkcji. Prawo reguluje możliwość zasiadania w radzie nadzorczej spółki, stawiając obowiązek spełnienia określonych przesłanek. 


Podstawowy wymóg został określony w art. 18 § 1 k.s.h., który stanowi, że członkiem rady nadzorczej może być tylko osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Ograniczenie członkostwa w radzie nadzorczej wyłącznie do osób fizycznych oznacza, że
w skład tego organu nie mogą wchodzić ani osoby prawne, ani tym bardziej jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej lub posiadające jedynie zdolność prawną. Skład rady nadzorczej może się składać wyłącznie z ludzi, nigdy zaś ze spółek, fundacji lub stowarzyszeń.

Pełna zdolność do czynności prawnych, stanowiąca drugi podstawowy wymóg z zakresu zdolności do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej nawiązuje do art. 11 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż zdolność tą nabywa się w momencie uzyskania pełnoletności. Pełnoletność to, po myśli art. 10 k.c., przymiot osób, które ukończyły osiemnasty rok życia, lub które przed osiągnięciem tego wieku zawarły związek małżeński. Wymóg pełnej zdolności do czynności prawnej, którą powinni posiadać członkowie rady nadzorczej wyklucza, aby byli oni ubezwłasnowolnieni całkowicie lub nawet częściowo.

Przedstawione powyżej wymogi dotyczące osobowości fizycznej oraz posiadania pełnej zdolności do czynności prawnej w rozumieniu Kodeksu cywilnego są wymogami modelowymi
i minimalnymi. Statut spółki akcyjnej może wprowadzić bardziej rygorystyczną regulację w tym zakresie, wprowadzając dodatkowe wymogi dotyczące na przykład wieku lub legitymowania się określonym doświadczeniem.

Kodeks spółek handlowych wprowadza także negatywne przesłanki zdolności do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej. Są one związane z określonym postępowaniem człowieka, prowadzącym do popełnienia jednego z wyliczonych przez Kodeks spółek handlowych w  art. 18 § 2 przestępstw. Kodeks spółek handlowych wymienia w tym zakresie:

- przestępstwa z Kodeksu karnego, określone w rozdziałach od XXXIII do XXXVII,

- przestępstwa z Kodeksu spółek handlowych, określone w: art. 587, art. 590 i art. 591.

Przestępstwa ujęte w Kodeksie karnym w zakresie wskazanym przez Kodeks spółek handlowych, których popełnienie skutkuje niemożliwością objęcia funkcji członka rady nadzorczej dotyczą obejmują:

- przestępstwa przeciwko ochronie informacji,

- przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów,

- przestępstwa przeciwko mieniu,

- przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,

- przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi.

Dokładna analiza typów czynów zabronionych, określonych przez Kodeks karny w rozdziałach od XXXIII do XXXVII prowadzi do przekonania, iż ich wyróżnienie przez Kodeks spółek handlowych pozbawione jest przypadku. Członek rady nadzorczej powinien swoją postawą dawać szczególną gwarancję bezpieczeństwa spółki. Wobec akcjonariuszy, ponoszących określone ryzyko ekonomiczne swojej decyzji o zainwestowaniu w akcje spółki, powinien być on kimś w rodzaju gwaranta, pilnującego, aby spółka prowadziła swoje sprawy z zachowaniem zasad rzetelności, gospodarności i legalności. Popełnienie przestępstwa z zakresu szeroko pojętego prawa gospodarczego eliminuje zaufanie wobec osoby, która się go dopuściła, w zakresie możliwości powierzenia jej sprawowania funkcji członka rady nadzorczej w spółce. Zagadnienia związane
z ochroną informacji, pewnością wystawianych dokumentów i zarządzanymi aktywami są obszarem szczególnie wrażliwym dla spółki i ewentualne popełnienie przestępstwa w tym zakresie powinno wykluczać osobę przestępcy z pracy na rzecz spółki.

Autor specjalizuje się w szeroko pojętej gospodarce i sposobach na rozbudowywanie portfela zasobów - uczy m.in. tego, jak inwestować i czym cechują się poszczególne instrumenty finansowe.

Lista Tagów: rada nadzorcza, prawo, spółki

Podobał Ci się artykuł?
0
głosów
- +

Brak polemik/poparćPodobne artykuły:


KOMENTARZE


Używając tej strony zgadzasz się na wykorzystywanie plików Cookie.
Dowiedz się więcej.

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Z dniem 25.05.2018 wprowadziliśmy też w życie rozporządzenia dotyczące ochrony danych osobowych. Więcej informacji w naszej Polityce Prywatności i Regulaminie.

Zamknij